IDC Business Intelligence Roadshow 2008

Ta strona używa plików cookies, w tym plików stron trzecich, które pomagają nam świadczyć i ulepszać nasze usługi. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie kliknij "Dowiedz się więcej"

Dowiedz się więcej Ustawienia cookies

IDC Business Intelligence Roadshow 2008

Wspinanie po szczeblach BI

Warsaw, 25 listopada 2008

Opis

W kolejnej edycji corocznej konferencji IDC Business Intelligence Roadshow udział wezmą między innymi:

  Larry P. English, 
  Guru jakości informacji
   

  Jeden z największych na świecie specjalistów ds. ulepszania jakości informacji. Jego metodologia — TIQM (Total Information Quality Management) jest stosowana w wielu firmach na świecie. Jego bestsellerowa książka Ulepszanie hurtowni danych i jakości informacji biznesowej nazywana jest „biblią jakości informacji”.

  Thomas Vavra,
  Research Director, Software, IDC CEMA

  Autor analiz dotyczących rynków usług IT i oprogramowania, dla krajów w regionie CEMA. Jest jednym z głównych expertów śledzącym od lat ewolucję rynku BI w tym regionie. Uczestniczył w projektach doradczych dotyczących technologii BI. Jego wypowiedzi są cytowane na łamach prasy  gospodarczej oraz prezentowane w telewizji.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego branży, analiza danych biznesowych (BI — business intelligence) odgrywa coraz istotniejszą rolę w działalności przedsiębiorstw. Skuteczne wdrożenie systemu BI zwiększa efektywność i konkurencyjność, a BI staje się fundamentem bardziej złożonych systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, wykonujących na bieżąco aktualne analizy wykonania planów. Dzięki pojawieniu się rozwiązań do analizy danych "na żądanie", korzyści z BI stają się obecnie dostępne dla jeszcze szerszego kręgu klientów.

Coroczna konferencja IDC Business Intelligence Roadshow zyskała już renomę jako forum wymiany idei i doświadczeń przez niezależnych ekspertów, liderów branży, kierowników działów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe. W tym roku konferencja będzie poświęcona najnowszym tendencjom w dziedzinie BI, takim jak BI "na żądanie", "powszechny" BI, przetwarzanie danych niestrukturalnych oraz analiza tekstów.

W dniu poprzedzającym główną imprezę odbędą się trwające pół dnia warsztaty przeznaczone dla kadry zarządczej, których celem będzie poszerzenie perspektywy biznesowej i technologicznej o dyskusję na temat zwrotu z inwestycji oraz możliwych korzyści biznesowych z implementacji systemu BI.

Sesja I — Stymulowanie wydajności dzięki decyzjom opartym na faktach oraz analizie danych biznesowych

 • Wprowadzająca prezentacja IDC - Odnajdź swoją drogę w ciągle zmieniającym się świecie Business Intelligence
  Thomas Vavra, Research Director for Software, IDC
 • Prezentacja Gościa Specjalnego - Analiza danych biznesowych bez wysokiej jakości informacji? NIE!!!
  Larry P. English, President and Principal, Information Impact International, Inc.
 • Prostota to kolejny krok w analizie biznesowej
  Rogier Verheij, Vice President Sales, QlikTech Benelux, Eastern Europe, Israel, and Turkey
 • Platforma dla Business Intelligence dostępnego na każdym biurku
  Marin Bezic, Application Platform Marketing Manager, Microsoft CEE
 • Prezentacje Partnerów:
  - Cele biznesowe, mądrzejsze decyzje oraz korzyści z inwestycji w BI
  - Zrozumienie znaczenia BI Governance (zintegrowany nadzór/ład w obszarze BI)
  - Performance Management 2.0: nowe spojrzenie na wydajność przedsiębiorstwa
  - Korzyści z BI "na żądanie"

Sesja II — Przekształcanie danych w informację: Jak inteligentne jest Twoje przedsiębiorstwo?

 • Studium Przypadku - Wdrozenie BI w dużej organizacji: szczeście w nieszcześciu dla Business Unit'u
  Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Rynku Biznesowego
 • Droga do zarządzania idealnego
  Juerg Fuchslueger, BI Business Development Manager, Oracle EE&CIS
 • Studium Przypadku – TVN S.A.
  Rafał Wyszomierski, Dyrektor Działu Księgowości i Raportowania, TVN S.A.
  Tomasz Kwiatkowski, Solution Sales Professional, Microsoft
 • Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
  - BI w środowisku danych uporządkowanych i nieuporządkowanych
  - Fundamentalne zasady jakości danych
  - Znaczenie zarządzania danymi kluczowymi
  - Rozwiązania Enterprise Search: aspekty techniczne, zastosowanie i trendy
  - Maksymalne wykorzystanie synergii portali i platform BI
  - Analityka i inteligentne aplikacje

Sesja III - Nawigacja w środowisku zmiennych danych

 • Studium Przypadku - Monitorowanie jakości danych w rozproszonym środowisku Raiffeisen Bank Polska
  Janusz Jasik, Analityk ds. Zarządzania Jakością Danych, Raiffeisen Bank
  Mariusz Muszyński, Prezes Zarządu, BI Insight S.A.
 • Studium Przypadku – Korzyści z wdrożenia rozwiązania QlikView w Icopal SA
  Marek Kwiecień, IT Manager, Icopal SA
  Marek Grzebyk, BI Department Director, Hogart
 • Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
  - przechowywanie i zarządzanie danymi, hurtownie danych
  - Konsole i tablice wyników: wydajność podglądana z każdej strony
  - Systemy BI i hurtownie danych działające w czasie rzeczywistym
  - Gdzie procesy wpływają na wydajność

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli następujących specjalności:

 • CEO, CFO, CIO, COO
 • dyrektorzy i menadżerowie ds. informatycznych
 • dyrektorzy i menadżerowie ds. finasowych, operacyjnych i biznesowych - marketingu, sprzedaży, customer care/systemów opieki nad klientem, itp
 • Business Intelligence Managers, menadżerowie ds. analiz danych
 • Business Development Managers / menadżerowie ds. rozwoju działalności
 • menadżerowie ds. hurtowni danych
 • architekci aplikacji
 • menadżerowie/kierownicy projektów
 • oddelegowani specjaliści/eksperci

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli firm i organizacji korzystających z rozwiązań tele-informatycznych, w tym przede wszystkim dla kadry kierowniczej - zarządzającej i korzystającej z hurtowni i systemów analiz danych. IDC informuje, że ilość miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 100 osób spełniających kryteria określone powyżej, które zarejestrują się jako pierwsze, może skorzystać z tej oferty.

Udział w konferencji jest odpłatny dla pozostałych osób, w tym dla przedstawicieli dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych „okołoinformatycznych”. Standardowa opłata netto za osobę wynosi 250 euro.

 

Agenda

Godzina Agenda Prelegenci
09:00

Rejestracja przy porannej kawie

09:30

Powitanie

Andrzej Jarosz
Managing Director, IDC Poland
09:40

Prezentacja Wprowadzająca IDC: Odnajdź swoją drogę w ciągle zmieniającym się świecie Business Intelligence

Arun Chandramohan
Senior Analyst, Vertical Markets, IDC Poland
Aby dokładnie zrozumieć, czym jest Business Intelligence, trzeba wiedzieć, że jest to dziedzina, która podlega nieustannym zmianom. W każdym przedsiębiorstwie i organizacji BI jest procesem, który ewoluuje w czasie, zmienia swoje priorytety i w miarę potrzeb wdraża nowe metody i technologie. Mimo, iż konsolidacje i przejęcia ograniczyły na rynku liczbę aktywnych dostawców rozwiązań z zakresu BI, wdrażanie nowych technologii i procesów stale irytuje tych, którzy szukają swojej „Mapy BI”. Niniejsza prezentacja skupia się na czynnikach, które według oczekiwań IDC wpłyną na rozwój BI w najbliższych latach.

Sesja I: Stymulowanie wydajności dzięki decyzjom opartym na faktach oraz analizie danych biznesowych

10:10

Prezentacja Gościa Specjalnego: Analiza danych biznesowych bez wysokiej jakości informacji? NIE!!!

Larry P. English
The Guru of Information Quality
Analiza danych biznesowych nie jest możliwa bez odpowiedniej jakości informacji. Niedostateczna jakość informacji prowadzi do nieoptymalnych, a nawet kompletnie błędnych decyzji biznesowych. Prezentacja wyjaśnia, dlaczego jakość informacji nie jest dla przedsiębiorstwa czymś opcjonalnym. Opisane zostaną elementy niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości informacji na potrzeby analizy danych biznesowych, pozwalającej na uzyskanie wysokiej wydajności biznesowej.
10:40

Prostota to kolejny krok w analizie biznesowej

Rogier Verheij
Vice President, QlikTech Netherlands BV
W chwili obecnej firmy bardziej rozsądnie podchodzą do kwestii zakupu oprogramowania, szukając rozwiązań zapewniających szybsze TTM i ROI przy lepszej możliwości przystosowania do potrzeb użytkownika końcowego. Analiza biznesowa (Business Analysis (BA)) przywraca zdolność podejmowania decyzji strategicznych na właściwie miejsce – staje się ona częścią prostrzego modelu biznesu.
 • Odkryj korzyści BI nowej generacji – szybkość, elastyczność, łatwość obsługi;
 • Dowiedz się, ile firm zredukowało koszty rezygnując z długich i złożonych projektów;
 • Dowiedz się, dlaczego decyzje strategiczne powinny dotyczyć wszystkich.
 • 11:05

  Przerwa kawowa

  11:25

  Platforma dla Business Intelligence dostępnego ma każdym biurku

  Marin Bezic
  Application Platform Marketing Manager for Microsoft CEE, Microsoft EMEA
  Upowszechnienie analizy danych biznesowych było głównym celem Microsoft przez cały czas od roku 1998, kiedy to firma stawiała swoje pierwsze kroki na tym rynku. Ta prezentacja omawia wizję firmy dotyczącą narzędzi analitycznych, przyjętą strategię oraz rozwiązania, dzięki którym osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w całym przedsiębiorstwie, od dyrekcji po szeregowych pracowników, mogą robić to szybciej i lepiej przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych narzędzi, takich jak program Excel, karty wyników i konsole.

  Sesja II: Przekształcanie danych w informację: Jak inteligentne jest Twoje przedsiębiorstwo?

  11:50

  Studium Przypadku: Wdrożenie BI w dużej organizacji - szczeście w nieszcześciu dla Business Unit'u

  Mariusz Gaca
  Group Executive Director for the business market, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Rynku Biznesowego, Grupa TP (Telekomunikacja Polska)
  Każda duża jednostka biznesowa mająca w planach wdrożenie Business Intelligence staje przed szeregiem kluczowych wyzwań i problemów mających istotny wpływ na osiągnięcie zamierzonych korzyści z tego przedsięwzięcia. Korzystając z doświadczeń Rynku Biznesowego Grupy TP omówimy najważniejsze czynniki determinujące powodzenie wdrożenia BI dla biznesu.
  12:20

  Droga do zarządzania idealnego

  Jörg Fuchslueger
  BI Business Development Manager, EE&CIS, Oracle Corporation
  Niniejsza prezentacja pokazuje, w jaki sposób zarządzać działaniem całej firmy i je optymalizować tak, by osiągnąć idealny model zarządzania, co pozwoli jak najlepiej wykorzystać przewagę konkurencyjną podczas wdrażania inwestycji operacyjnych. Na temat idealnego zarządzania mogą się państwo dowiedzieć więcej za pomocą gotowego do użytku modelu EPM firmy Oracle, który zawiera „silne” narzędzia BI oraz kluczową (core) technologię DWH/BI.
  12:45

  Studium Przypadku: Wdrożenie systemu raportowo-analitycznego w Grupie TVN SA - IT2B od inicjatywy do rozwązania

  Wartość systemu raportowo-analitycznego i cykl jego realnego życia w przedsiębiorstwie jest proporcjonalny do jego wykorzystania przez użytkowników biznesowych. Aby sporostać temu wyzwaniu podczas wdrożenia systemu raportowo-analitycznego Grupa TVN SA oparła się na kliku solidnych fundamentach: Zaufanie, Informacje na czas, Automatyczność, Przyjazność użytkownikowi, Elastyczność. W trakcie sesji słuchacze dowiedzą się o korzyściach biznesowych wdrożenia systemu raportowo-analitycznego w oparciu o technologię Microsoft oraz o koncepcji modelu dostarczania wartości biznesowej przez rozwiązania informatyczne - IT2B.
  13:15

  lunch

  Sesja III: Nawigacja w środowisku zmiennych danych

  14:00

  Studium Przypadku - Monitorowanie jakości danych w rozproszonym środowisku Raiffeisen Bank Polska

  Stopień zaawansowania technologii informatycznych wykorzystywanych w banku z roku na rok wzrasta co wymaga od działów zarządzania jakością ciągłego i efektywnego sposobu monitorowania przepływu informacji. Systemy transakcyjne, zarządzania ryzykiem, hurtownie danych i szereg rozwiązań raportowych wymagają by dane w nich zawarte i przetwarzane były najwyższej jakości co jest kluczowe z punktu widzenia wiarygodności i przydatności. Potrzeba zapewnienia ciągłego i powtarzalnego procesu kontroli skłoniła bank do sięgnięcia po dostępne na rynku narzędzia wspomagające. Wybór padł na rozwiązanie firmy BI insight.
  14:30

  Studium Przypadku – Korzyści z wdrożenia rozwiązania QlikView w Icopal SA

  Czy czas wdrożenia aplikacji BI może być liczony w dniach lub tygodniach? Czy dwudniowy projekt pilotażowy może przesądzić o decyzji o wyborze strategicznego narzędzia BI w dużym przedsiębiorstwie? Zobacz co przekonało ICOPAL, wiodącego producenta materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych w Polsce, do wdrożenia QlikView - platformy BI nowej generacji – jak wyglądał proces wdrożenia oraz jakie realne korzyści przyniosły rezultaty projektu.
  15:00

  Business Intelligence – jak zgodnie z prawem wykorzystywać informacje o klientach

  Xawery Konarski
  Lawyer, Partner, Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna
  15:30

  IDC Happy Hour

  Informacje Ogólne

  Miejsce konferencji:
  Marriott Hotel
  Al. Jerozolimskie 65/79
  00-697 Warszawa

  Konferencja będzie prowadzona w języku polskim oraz angielskim (symultaniczne tłumaczenie).

  BEZPŁATNE UCZESTNICTWO DLA 100 PIERWSZYCH ZAREJESTROWANYCH OSÓB, KTÓRE NIE PRACUJĄ W FIRMACH Z BRANŻY IT ORAZ ZAJMUJĄ STANOWISKA KIEROWNICZE.

  Opłata rejestracyjna dla wszystkich osób z braży IT wynosi 250 euro. W opłatę rejestracyjną wliczone są: koszty uczestnictwa, wszystkie publikacje dostępne w czasie konferencji, przerwy kawowe i lunch.

  Anulowanie uczestnictwa:
  Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć w konferencji, mogą Państwo przekazać zaproszenie innej osobie reprezentującej firmę. Wszystkie osoby zarejestrowane, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 11 listopada, 2008 r. zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi w wysokości 250 euro + VAT. Organizator nie udziela zwrotów w przypadku zakupu zaproszenia oraz nie zgłoszenia rezygnacji w ustalonym terminie.

   

  Partnerzy

  Platinum Partner(s)

  Silver Partner(s)

  Media Partner(s)

  Materiały do pobrania

  Aby uzyskać dostęp do zawartości, wprowadź hasło otrzymane od IDC. Jeśli nie masz hasła, skontaktuj się z Katarzyna Maniszewska przez e-mail, na kmaniszewska@idc.com.

  Galeria zdjęć

  Konferencja nie ma galerii zdjęć

  Kontakt

  Katarzyna Maniszewska

  Conference Manager

  +48 22 548 40 72

  O IDC

  44 Lata | 1100 Analityków | 110 Krajów

  International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. IDC pomaga profesjonalistom i menedżerom z branży IT oraz inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii biznesowych i zakupów technologii. Ponad 1100 analityków IDC udostępnia swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii, możliwości i trendów rynkowych w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym w ponad 110 krajach. IDC dostarcza swoim klientom informacje o znaczeniu strategicznym, które pomagają im osiągać cele biznesowe. IDC to spółka zależna IDG, jednej z największych na świecie firm zajmujących się nowymi technologiami, mediami, badaniami rynku i organizacją wydarzeń. Więcej informacji na temat IDC można znaleźć na stronie www.idc.com. Obserwuj profil IDC w serwisie Twitter: @IDC.