National Cyber Security

This site uses cookies, including third-party cookies that help us provide and improve our services. If you want to find out more, click “Read more” to read our Privacy Policy.

READ MORE COOKIE SETTINGS

National Cyber Security

Prague, November 20, 2014

Overview

IDC and the Czech Institute of information Security Managers (ČIMIB) are offering a unique opportunity to learn about the impacts of the new Act on Cybernetic Security on all corporations. The one-of-a-kind National Cybersecurity conference will host the authors of the new law as well as representatives of the most prestigious institutions who will provide key information about how the adoption of the new legislation is going to affect all of us and will be available for an open discussion on this critical topic.   

This event is held under the patronage of Jan Bartošek, Deputy of the Parliament of the Czech Republic.

Unique line-up of speakers who created the National Cybersecurity Act.

Last chance to discuss new obligations that the law brings about with its authors. We will explain you all key aspects of the Cybersecurity Act as it comes to force.

 Main topics: 

 • Implementing Decrees
 • Legal aspects of the new Act
 • Reference project: Czech Police
 • Cybersecurity education
 • Cybernetic Security Act and human resources
 • Reference project: Prague City Hall

Cybernetic security and implementation of the new legislation will be presented by the authors of the Act and independent cybersecurity experts.

 • JUDr. Radomír Valica, Head of the team that authored the Cybersecurity Act, Ministry of Interior of the Czech Republic
 • Ing. Aleš Špidla, Vice president, ČIMIB - The Czech Institute of Information Security Managers
 • Ing. Jiří Šedivý, Former Chief of General Staff of the Czech Army, Lecturer and Program Lead Expert at CEVRO Institute  

Who should attend?

 • Directors and board members
 • HR managers/directors
 • Legal representatives
 • IT security professionals
The video cannot be displayed directly on this page, because you have not agreed with IDC cookie policy. To see the video, follow the link to YouTube

Agenda

Time Event Speakers
08:30

Registrace a ranní káva

09:00

Zahájení konference

Tomáš Hebelka
President, ČIMIB - The Czech Institute of Information Security Managers
09:10

Shrnutí aktuálního stavu legislativy - NBÚ

Zastoupení Národního bezpečnostního úřadu.

09:25

Výzva pro IT: jak ochránit data, systémy a uživatele

Mark Yates
Research Manager, IDC Government Insights, Central & Eastern Europe

Rostoucí výpočetní výkony přináší věk nekonečných inovací – alespoň pro počítačové zločince a autory škodlivého softwaru všeho druhu. Značné množství hrozeb ze všech stran vyžaduje neustálou bdělost a průběžné vyhodnocování situace. Tato prezentace nám všem připomene, jaká nebezpečí číhají za dveřmi.

09:45

Jak uvést bezpečnost v realitu nejen podle kybernetického zákona

Miloslav Lujka
Channel Manager, Check Point Software Technologies
10:10

Zákon o kybernetické bezpečnosti - od schválení k aplikaci

Radomír Valica
Head of the Cybersecurity Act Project Team, Ministry of Interior of the Czech Republic

Příspěvek seznámí posluchače se stavem příprav a aplikace kybernetické bezpečnosti v rezortu Ministerstva vnitra.

10:30

Lidské zdroje, procesy a technologie v kybernetické bezpečnosti aneb - máme zákon, máme návrhy vyhlášek a co dál?

Aleš Špidla
Vicepresident, ČIMIB - The Czech Institute of Information Security Managers
10:50

Přestávka na kávu, networking

11:15

Soutěž IT projekt roku – výzva pro bezpečnostní projekty

11:30

Referenční projekt: Policie ČR

Jan Koudelka
Koordinátor skupiny bezpečnosti, Odbor infromatiky (OIPIT), Policie ČR

Odbor informatiky a provozu informačních technologií odpovídá především za zabezpečení provozu centrálních informačních systémů Policie ČR a plnění dalších úkolů v těchto oblastech:

 

 • zajištění provozu celostátních informačních systémů pro nepřetržité vytěžování a výdej informací, včetně zajištění provozuschopnosti databázového centra policie;
 • zajištění provozu určených národních součástí mezinárodních informačních systémů pro policejní spolupráci;
 • provádění nepřetržitého dohledu, aktivní administrace síťových komponent a šifrované komunikace u vybraných částí datových sítí;
 • návrhu a usměrňování výstavby rádiových sítí pro policii a stanovování postupů koordinace rádiového provozu systému PEGAS v rámci policie;
 • řízení a koordinace výstavby, rozvoje a provozu policejního systému centralizované ochrany;
 • poskytování přímé technické podpory vybraným uživatelům, zabezpečování servisu a oprav výpočetní techniky;
 • zajišťování výdeje dat z policejních informačních systémů pro resortní i mimoresortní organizace na základě právních předpisů a schválených dohod;
 • zajišťování distribuce výstupů statistik trestné činnosti, průběhu a výsledcích trestního řízení a statistik dopravních nehod pro resortní i mimoresortní subjekty;
 • zpracování podkladů pro kontroly oprávněnosti lustrací v informačních systémech;
 • zpracování informační strategie policie a koncepčních materiálů v oblasti informatiky policie;
 • stanovení potřebné úrovně integrace, unifikace, standardizace informačních technologií a systémů, užívaných policií;
 • provádění komplexních analýz požadavků útvarů policie na informační podporu a na jejich základě zpracování podkladů pro inovaci stávajících, nebo vytváření nových informačních systémů policie;
 • plánování, přípravu a řízení projektů celostátních informačních systémů, v případě určených informačních systémů a programů plnění úlohy jejich zhotovitele;
 • rozpracování obecných zásad ochrany osobních údajů do návrhů programových a technických opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů při jejich zpracování v informačních systémech v rámci policie;
 • metodické řízení a koordinaci informační bezpečnosti v rámci útvarů policie;
 • analýzu, koordinaci a projektovou přípravu dalšího rozvoje národních částí mezinárodních informačních systémů, například Schengenského informačního systému;
 • koordinaci nasazování komerčního software v rámci policie včetně stanovení metodiky jeho využití.

 

 

11:50

Kybernetická bezpečnost jako součást celkové bezpečnosti státu

Jiří Šedivý
Exnáčelník Generálního štábu AČR, pedagog a odborný garant na vysoké škole, CEVRO INSTITUT
12:10

Právni aspekty kybernetické bezpečnosti v praxi

Tomas Schollaert
Partner, Pierstone
12:30

Prováděcí právni předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti - poslední krok od schválení

Radomír Valica
Head of the Cybersecurity Act Project Team, Ministry of Interior of the Czech Republic

Příspevěk seznámí posluchače se stavem legislativního projednávaní prováděcích právních předpisů (novela nařízení vlády č. 432/2010 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti a vyhláška o kritériich významných informačních systémů) k zákonu o kybernetické bezpežnosti a jejich základními principy a východisky.

12:50

Proces aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti

Hanuš Adler
Managing Director, Actinet Informační systémy
13:10

Oběd a networking

13:50

QualysGuard - automatizované pokrytí klíčových technických požadavků ZKB

Marek Skalický
Managing Director for Central and Eastern Europe, Qualys

Jak využiít SW nástroje QualysGuard pro automatizované pokrytí vybraných klíčových technických a procesních požadavků Zákona kybernetické bezpečnosti? Qualys přednáška bude zaměřena na konkrétní příklady pokrytí specifických opatření ZKB týkající se Asset Managementu, řízení technických zranitelností ICT infrastruktury, řízení bezpečné konfigurace ICT infrastruktury s ohledem na technická opatření ZKB a řízení bezpečnosti web aplikací a jejich automatické testování během vývoje i produkčního nasazení.

14:15

Jak jednoduše zajistit trvalý bezpečnostní dohled pro včasné a kvalitní řešení kybernetických incidentů

Ivan Svoboda
Business Development Manager for ICT Security, Anect
14:40

Kybernetické bezpečnostní události

Pavel Štros
Practice Leader for Security & Monitoring, DATASYS

Požadavek na sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí je jedním z nejvýraznějších technických opatření, které zákon o kybernetické bezpečnosti ukládá povinným orgánům a osobám splnit. Pro správce VIS se jedná de facto o požadavek na provozování log management systému, správce komunikačního nebo informačního systému KII zákonem uloženou povinnost splní implementací a vhodnou konfigurací nástroje typu SIEM. DATASYS se dlouhodobě věnuje návrhům a dodávkám kreativních řešení bezpečnostního dohledu, která při výrazně nižších pořizovacích nákladech zákazníky často překvapí svou robustností, kvalitou výstupů a přívětivostí při každodenním užívání bezpečnostními správci. Předmětem naší prezentace je detailní výklad požadavků zákona na sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a stručné představení jednoho z našich osvědčených řešení pro integrovanou centrální správu logů.

15:05

Panelová diskuze

15:35

Losování tomboly, závěr konference

Moderuje Hanka Koutná.

General Information

Date

Thursday November 20, 2014

Location

Národní dům na Smíchově

Náměstí 14. října 16

150 00 Prague 5

Official language

The conference will be held mainly in the Czech language and partly in English.

Registration fee

 

 • EARLY BIRD RATE CZK 500 incl. 21% VAT (early registration by November 9 incl.)
 • Registration fee after November 9 CZK 850 incl. 21% VAT

The registration fee includes entry, publications issued for the conference, lunch and refreshments.

Registration fee is to be paid to the bank account of the organiser (IDC CEMA) before the commencement of the conference. You shall receive payment details by e-mail after submitting your filled-out registration form. Your registration will become valid after your payment is credited to the organiser’s bank account. Payments are to be made based on invoice issued by IDC CEMA.

Cancellation of the registration

If you registered but cannot attend the meeting, you can delegate the registration.

Registration can be changed or cancelled only by e-mail sent to the address below.

Registrations cancelled no later than November 17, 2014 will be fully refunded less 10% administration fee. Registrations cancelled after November 17, 2014 can not be refunded.

Enquiries

For further information please contact Lucia Chudikova: cell +420 734 763 361,

phone +420 221 423 163, e-mail lchudikova@idc.com.

Partners

Co-Organiser(s)

Platinum Partner(s)

Silver Partner(s)

Technological Partner(s)

Content Partner(s)

Independent Partner

General Media Partner(s)

Media Partner(s)

Archive

The video cannot be displayed directly on this page, because you have not agreed with IDC cookie policy. To see the video, follow the link to YouTube

Proceedings

To access this content, please enter the password you have received from IDC. If you do not have a password, please contact Lucia Chudikova via email, at lchudikova@idc.com.

Photo Gallery

Contacts

Lucia Chudikova

Conference Specialist

+420 221 423 163

Jaromir Valenta

Sales Director, CEE Region

+420 731 503 236

About IDC

50 Years | 1100 Analysts | 110 Countries

International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. With more than 1,100 analysts worldwide, IDC offers global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries. IDC's analysis and insight helps IT professionals, business executives, and the investment community to make fact-based technology decisions and to achieve their key business objectives. Founded in 1964, IDC is a wholly-owned subsidiary of International Data Group (IDG), the world's leading media, data and marketing services company. To learn more about IDC, please visit www.idc.com.