Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu, Mineral Midrange
Tomasz M. Lewicki jest współzałożycielem i akcjonariuszem Spółki oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Mineral Midrange Spółka Akcyjna.
Z wykształcenia jest informatykiem, W trakcie swojej kariery zawodowej zawsze zawiązany był z dziedziną technologii informatycznych, a w szczególności integracji oprogramowania.