IDC Chief Data Officer Forum 2018

This site uses cookies, including third-party cookies that help us provide and improve our services. If you want to find out more, click “Read more” to read our Privacy Policy.

READ MORE COOKIE SETTINGS

IDC Chief Data Officer Forum 2018

The (R)evolution of Data from Sensors to AI

Budapest, December 13, 2018

Overview

Data is the raw material of the digital economy. Organizations across the world are engaging in the digital gold rush to exploit hidden opportunities within data. The monetization of customer-related, transactional, and environmental data has become a top priority for these organizations. Recent IoT (Internet of Things) device and network development has made it possible to cost-effectively collect a vast array of data, some of which enterprises meet for the very first time. It is increasingly clear that organizations must extract information from raw data to stay relevant in the digital marketplace.

Significant investments in sensors, connectivity and software are made for this purpose, but the question remains whether technology investments alone are enough. It seems a rule of thumb that companies that are successfully embarking on data-driven operational model transformation also engage in building a culture of data within their organizations. This includes various activities, from ensuring top management involvement to developing compliant data processes.

Undoubtedly, building the culture of data within an organization can only be successful if someone is assigned both the responsibility and the authority for the task. But who should take on this work? More and more organizations dedicate such functions to an executive level, appointing a Chief Data Officer. For the time being, however, the role of a CDO and what responsibilities it includes are still not entirely clear. IDC’s event focuses on how the CDO and the data he handles – IoT-generated or other - can contribute to the success of an organization.

Key topics:

 • What is the role of a CDO in an organization?
 • What can recent IoT developments and new networks do?
 • Who is in charge of IoT-related activities within the organisation?
 • IoT and legacy systems – is retrofitting an option?
 • What are the most important challenges faced by CDOs?
 • What is a data strategy?
 • How can data support business transformation?
 • How can a culture of data be developed in an organization?
 • What are the requirements for creating a proper information governance in this dynamic environment?
 • How can organizations manage hybrid data ecosystems?
 • How can organizations use data and analytics in your marketing activities?
 • What is the impact of data on digital transformation?

 

COME SHARE YOUR EXPERIENCE, BUILD YOUR BUSINESS NETWORK, AND JOIN OTHERS IN BUILDING THE CULTURE OF DATA IN THE ENTERPRISE AT IDC CDO FORUM, 13TH DECEMBER IN BUDAPEST

Agenda

Time Event & Speakers
08:45

Registration & Morning Coffee

09:30

Welcome Note, Opening of The Forum

Zoltán Komáromi
Associate Vice President, Co-Head Research, CEE Region, IDC
Achilles Georgiu
Program Director, MSc in Technology Management and Innovation, CEU
09:35

The Chief Data Officer: The Newest Member of the C-Suite
… And the one in a position to really transform the organization

Thomas Vavra
Associate Vice President, Software, Customer Insights & Analysis, IDC CEMA

Chief Data Officers (CDOs) are a relatively new species to have popped up on the corporate landscape. Very few companies and organizations have them. Those who do, however, seem to have uncovered something important. Not only do they find themselves with better and more timely data, but perhaps an even bigger advantage has been a change in culture to one that is more open to discovery and innovation. But what exactly is the role of the CDO? What skills do they need to have and how can they facilitate this change in culture that fosters experimentation and innovation?

10:00

The Role of Analytics in Success of IoT Solutions

István Király
Director, Enterprise Business Unit, Vodafone Magyarország Zrt.
10:20

Challenges in Data Asset Management

Gábor Kollarics
Head of Data Office, CIB Bank
10:40

Smart Data Asset management

Tamás Éberling
Country Manager, Veritas Technologies LLC
11:00

Coffee Break, Facilitated One-to-One Meetings

11:45

The Multi Faceted Data Analyst

Gábor Békés
Assistant Professor, Central-European University
12:05

IDC Connect Sessions - moderated open discussion in small groups

Miklós Bauer
IT Security & Infrastructure Specialist, Information Management, Budapesti Elektromos Művek
Krisztián Brenkus
CRM & Data Director, Auchan
László Ványa
Business Development Manager, Flowmon Networks
Viktor Boros
Head of IoT Sales, Vodafone Magyarország Zrt.

Connect Session 1 | More than information governance
Increasing amount of information sets new challenges on how organizations manage, store, protect, and organize information usage relaated processes. Some information is generated within the company, while other comes from external sources. Some are stored in structured way, but an increasing part is real-time, unstructered. What are the requirements for creating a proper information governance in this dynamic environment?

Connect Session 2 | How to monetize our data?
Utilizing data &analytics is essential now for organizations. What is needed to extract financially measurable value from the data asset your organization owns? What budgets should be the funding sources of data-investments?

Connect Session 3 | IoT, a new security threat (?)
Security threats are real and need to be addressed. But are these security issues hindering or even shelving IoT projects?

Connect Session 4 | IoT and brownfield
Legacy systems and exsiting infrastructure often make IoT solutions difficult or impossible to introduce. Are product and network developments addressing these issues?

13:15

Buffet Lunch

14:00

Data Evolution at Waberer's

Johanna Szatmári
Chief Digital Officer, Waberer's International
14:15

2020, The Year of Personal Data

Csaba Moldován
Head of Future, Abimato / Profession.hu Kft.
14:30

DataDriven Marketing Systems and Its Trends

Ferenc Szutor
Managing Director, DataMe Kft.
14:45

Moderated Panel Discussion

15:25

Closing Remarks

Extras

Kormányzott adatvagyon-gazdálkodás a CIB Banknál

Az átlátható és hatékony adatfelhasználási tevékenység elengedhetetlen a banki digitalizáció megvalósulásához – mondja Kollarics Gábor, a CIB Bank Data Office-ának vezetője.

A Data Office a CIB Bank egyik legfiatalabb szervezeti egysége, azonban máris érezhető hatást gyakorol a szervezet működésére. Kollarics Gábort, a Data Office vezetőjét – aki az IDC CDO Forum 2018 konferenciáján előadást tart az adatvagyon-gazdálkodás kihívásairól – az eddigi tapasztalatokról és a további tervekről kérdeztük.

IDC: Miért döntöttek a Data Office létrehozása mellett, és hogyan építették fel az új szervezeti egységet?

Kollarics Gábor: A bank a 2010-es évek elején szembesült azzal, hogy mind az üzleti, mind a szabályozói igények száma, illetve összetettsége jelentősen megnövekedett. Ezzel párhuzamosan a BI (üzleti intelligencia/business intelligence) érintettségű projektek száma is gyors ütemben nőtt. Ennek megfelelően - a változó környezetet felismerve - 2014-ben megalkottuk BI stratégiánkat. Az ebben azonosított problémakörök között előkelő helyen szerepelt, hogy a szervezetben a 2008-as válság egyik következményeként megjelent az erőforrások felhasználásában olykor pazarló árnyékinformatika, és a hozzá szorosan kapcsolódó adatsilósodás, azaz a párhuzamosan működtetett, átfedő funkciójú adatelőállító rendszerek kialakulása. Kellően szabályozott környezetet teremtő adatkormányzás hiányában ráadásul az üzleti területek eltérő adatkészletekkel dolgoztak, így a felső vezetői szintre kerülő riportok következetlenséget mutattak. Volt eset, nem is egy, amikor ugyanarról a tárgyról az érintett vezetők mindegyikének volt egy-egy, a saját csapata által készített riportja, de ezekben különböző számok szerepeltek. Az ilyen helyzetek nyilvánvalóan hátráltatják a döntéshozatalt, mivel a döntést el kell halasztani az eltérések tisztázásáig.

Menedzsmentünk anyabankunkkal, az Intesa Sanpaolóval szorosan együttműködve azért határozott a Data Office létrehozásáról, hogy az adatkormányzás bevezetésével még átláthatóbbá és hatékonyabbá tegye a CIB Bank adatfelhasználási tevékenységét. A 2016-ban létrehozott Data Office tevékenységi körét tekintve nem előzmények nélküli, a korábbi Üzleti Intelligencia Kompetencia Központban működő területek (a tranzakciós rendszerekre és az adattárházra egyaránt kiterjedő törzsadat-menedzsment, valamint a BI elemző csapat) mellett a szervezeti egység harmadik funkciójaként jött létre a data governance tevékenység koordinációját végző csapat. A tevékenységhez igazodva kollégáink adatkormányzással, üzleti paraméterek beállításaival és adatelemzéssel foglalkoznak, és az esetek többségében informatikai és üzleti tudással egyaránt rendelkeznek.

A Data Office, illetve ezen belül a data governance jelentőségét, elismertségét szemléletesen mutatja, hogy állandó csapatunk létszáma 2010 és 2018 között kilencről 17 főre bővült. Ezzel együtt a házon belüli és a bankcsoportszintű riportigények, valamint a szabályozói adatigények fejlődéséből ítélve az adatfelhasználáshoz kapcsolódó központi tevékenységek jelentősége várhatóan továbbnő. Ezt üzleti oldalról az online kapcsolattartás előtérbe kerülése, szabályozói oldalon a párhuzamosan futó projektek (mint az azonnali utalási rendszer, a MIFID 2, a GDPR, valamint a BCBS239) támasztják alá.

IDC: Milyen értéket teremt a Data Office a CIB Banknál az eddigi tapasztalatok alapján?

KG: A data governance tevékenység keretében olyan tudásbázist építünk, amely megkönnyíti az adatvagyon elemeinek megértését, illetve az üzleti folyamatokkal fennálló kapcsolataikat. Ezt a tudásbázist használjuk arra, hogy a bankban keletkezett adatigényeket, illetve azok teljesíthetőségét (IT szakértő kollegákkal közösen) elemezni tudjuk. Az elemzés eredményeképp előálló üzletiigény-kiegészítés pedig az IT számára hasznos input a megvalósítás során.

Ma már a bankban keletkező valamennyi üzleti igény (beleértve a projekteket is) data governance validáción esik át a megvalósítást megelőzően, ami elengedhetetlen a működő data governance tevékenységhez. Az elemzés kiterjed az érintett adatok, adatkörök adatminőség-vizsgálatára is, amit szintén már az igényfelmérés szakaszában egyeztetünk az adott területekkel, illetve az adatgazdákkal. Ezzel egyrészt világosabbá válik az igény (transzparensek a referenciaadatok), másrészt az igényben megfogalmazott kontrollpontokat használhatjuk a felhasználói tesztek során, valamint később az éles rendszerekben is adatminőségi célokra.

A folyamatban az informatikai terület ma már csak akkor fogad be adatigényeket, ha azok átestek a Data Office-elemzésen, mert ez előrevetíti, hogy adottak lesznek a hatékony megvalósítás és a törvényi megfelelés előfeltételei.

Tapasztalatunk szerint a fenti megközelítés hatékonyabbá teszi az üzleti és az informatikai oldal közötti kommunikációt azzal, hogy pontosan definiálja az adatokat, így a projekten dolgozó felek biztosan ugyanazt értik alattuk.

Korábban többször előfordult, hogy párhuzamosan futó igények ugyanazt az adatot érintették, de az igénylő szakterületek erről nem tudtak. Honnan is tudtak volna? Az ilyen félreértések több esetben vezettek oda, hogy egy-egy feladatot újra kellett tervezni vagy implementálni. Ez nemcsak felesleges többletmunkát jelentett, de ilyenkor rendszerint a határidők betartása is problémás volt. A Data Office közreműködésével azonosítani tudjuk a több igényben is felmerült, közös adatokat, adatforrásokat, ami növeli a megvalósítás hatékonyságát. Gyorsul az igények kivitelezése, az üzlet hamarabb jut hozzá a megbízható adatokból készült riportokhoz, ráadásul csökken annak kockázata is, hogy a munka során a felek esetleg nem tesznek eleget a törvényi megfelelés valamely követelményének.

A Data Office tevékenységét egyértelműen pozitívan értékelik bankunknál mind üzleti, mind informatikai oldalon. A nem megfelelő adatminőségből adódó problémák miatt adattárházunk központi részén korábban több esetben vált szükségessé olyan beavatkozás, ami hátráltatta a napi munkavégzést. Ilyen incidensre az utolsó egy éves időszakban nem volt példa, ami véleményem szerint komoly eredmény. Az adatkormányzási tevékenység bevezetése elköteleződést és ráfordítást követelt, ugyanakkor már a működés első két évében az erőfeszítés kézzel fogható eredményeket hozott. Ez megerősít minket abban, hogy helyes irányba tartunk.

IDC: A Data Office vezetőjeként mit tart legfontosabb feladatának a közeljövőre nézve, milyen célokat tűzött a szervezeti egység elé?

KG: Egyik legfontosabb feladatunk a BI stratégiában is említett adatsilók párhuzamos működésének megszüntetése, mivel az így felszabaduló erőforrásokat digitális stratégiánk megvalósításának szolgálatába állíthatjuk. Kulcsfontosságú feladat ez, mert tíz év múlva véleményem szerint a digitális átalakulásra képtelen pénzügyi szolgáltatók el fognak tűnni a piacról. Ezzel párhuzamosan folyik a banki IT architektúra felkészítése a digitalizációhoz kapcsolódó új elvárásoknak megfelelően, ami a bank számára az egyik legkomolyabb kihívás és stratégiai cél.

Az említett adatintegrációs munkát ma már nem csak házon belül, hanem az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagjaként is végezzük, így az anyavállalattal közösen dönthetünk arról, hogy egy-egy adat előállítása itthon vagy a bankcsoport szintjén hatékonyabb, észszerűbb. A szorosabb, gördülékenyebb együttműködés kialakítása és fenntartása szintén a legfontosabb feladatok között szerepel.

Partners

Platinum Partner
Gold Partner
Session Partner
Academic Partner

Become a Partner

Proceedings

To access this content, please enter the password you have received from IDC. If you do not have a password, please contact Szabolcs Uveges via email, at suveges@idc.com.

Location

Central European University Auditorium
Nador u. 15, 1051 Budapest, Hungary

Contacts

Szabolcs Uveges

Senior Conference Manager

+36 209 674 428

Miklos Anosi

Account Manager

+36 1 473 2370

About IDC

54 Years | 1100 Analysts | 110 Countries

International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. With more than 1,100 analysts worldwide, IDC offers global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries. IDC's analysis and insight helps IT professionals, business executives, and the investment community to make fact-based technology decisions and to achieve their key business objectives. Founded in 1964, IDC is a wholly-owned subsidiary of International Data Group (IDG), the world's leading media, data and marketing services company. To learn more about IDC, please visit www.idc.com.