HR jest z Wenus, a CFO z Marsa

Ta strona używa plików cookies, w tym plików stron trzecich, które pomagają nam świadczyć i ulepszać nasze usługi. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie kliknij "Dowiedz się więcej"

Dowiedz się więcej Ustawienia cookies

HR jest z Wenus, a CFO z Marsa

czyli: show me the money

Warsaw, 4 kwietnia 2019
Zarejestruj się

Opis

W erze cyfrowej zmiana myślenia w kierunku postrzegania pracowników jako aktywów, a nie tylko kosztów, oznacza dla działów HR i dyrektorów finansowych konieczność poszukiwania nowych sposobów mierzenia i maksymalizacji zarządzania kapitałem ludzkim.

Działy HR muszą się dziś zmierzyć z wieloma wyzwaniami: z jednej strony mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a z drugiej z ogromnym postępem technologicznym, wraz z którym pojawia się zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje. Tradycyjne metody stosowane w HR stają się nieskuteczne. Brak pracowników z kluczowymi  nowymi umiejętnościami jest coraz większym problemem, a obecna wojna o talenty nie przypomina niczego, co mogliśmy obserwować wcześniej.

Braki kadrowe oraz utrzymanie pracowników to także gigantyczne wyzwanie dla dyrektorów finansowych.  Zdecydowana większość CFO uważa, że koszty prowadzenia biznesu będą wzrastać głównie w wyniku zmian na rynku pracy. Wysokie nakłady na rekrutacje, szkolenia, wynagrodzenia, programy motywacyjne i rozwojowe pracowników oraz zarządzanie kadrami powodują konieczność bliskiej współpracy dyrektorów finansowych z szefami HR. 

  • Co to oznacza dla dyrektora finansowego?
  • Jak być dobrym HR-owcem w cyfrowej rzeczywistości?

Gra jest o dużą stawkę i nie ma już miejsca na eksperymenty. Nie proponujemy tu rozważań teoretycznych. Chcemy przedstawić praktyczne rozwiązania, które pomogły szefom HR i CFO przyjąć wspólną strategię, zburzyć mury i wybudować mosty.

Agenda

Godzina Agenda & Prelegenci
09:15

Rejestracja & Poranna kawa

09:45

Dlaczego warto zmieniać zasady, aby realizować strategiczne cele firmy?

Wiktor Markiewicz
Senior Research Analyst, Poland and Baltics, IDC Poland

Wymogi dzisiejszego rynku pracy, nowe technologie i cyfrowa transformacja wymagają wdrożenia głębokich zmian w organizacjach, które chcą pozostać konkurencyjnymi i dynamicznie się rozwijać.

Od wszystkich działów wymaga się zaangażowania w realizację strategii i osiąganie celów biznesowych.
Aby to się udało firmy muszą nie tylko wypracować nowe sposoby działania, ale także stworzyć szereg nowych wskaźników efektywności, pozwalających na mierzenie wyników w sposób dostosowany do nowej rzeczywistości i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na to, czy zajmują się finansami czy HR.

Do osiągniecia tych celów, niezbędne jest korzystanie z narzędzi, które w inteligentny sposób połączą potrzeby i wymagania różnych użytkowników, pozwolą na dokładną analizę danych oraz dzielenie się wynikami w postaci na nowo zdefiniowanych KPI. Wartością takich rozwiązań jest to, że przede wszystkim pozwalają szefom i  pracownikom różnych obszarów mówić wspólnym językiem.

W prezentacji IDC powiemy o tym dlaczego:
•    dotychczasowe podejście bywa niewystarczające?
•    warto patrzeć na procesy w firmie z perspektywy nie tylko swojego działu?
•    tradycyjne technologie nie ułatwiają, a utrudniają współpracę?

 

09:55

Dlaczego inwestycja w ludzi generuje największy ROI

Piotr Ferszka
Oracle Applications Country Manager, Oracle Polska
10:00

Finanse i HR - dwa światy, które łączy wspólny biznes. Jak o nim rozmawiać tym samym językiem?

Cezary Mączka
Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Administracji i Komunikacji w Grupie Budimex
HR nie jest źródłem kosztów, ani funkcją wsparcia – jest biznesem i jednostką, która – jak każda inna, albo nawet bardziej - buduje przewagę konkurencyjną Firmy.

Każde działanie HR powinno mieć uzasadnienie ekonomiczne, a że nie zawsze się to udaje? Nie wińmy HR, tylko kadrowych mistrzów przetrwania i potakiwania.

IRR, NPV, ROI to sojusznicy prawdziwego HR-owca. 

Jak poprawić EBITDA o 18% , zwiększyć efektywność pracownika o 30% lub efektywnie „uszczuplić” organizację o 40%, czyli garść „case studies” o koniecznym sojuszu Dyrektora HR i Finansowego

 

10:20

Dyskusja: HR SHOW ME THE MONEY!, czyli jak zdefiniować finansowy wymiar HR

Dyskusja z udziałem zaproszonych uczestników i prelegentów.

Podczas rozmowy chcemy omówić praktyczne rozwiązania, a także wspólnie wypracować dobre praktyki oraz wskazówki, które będą przydatne dla szefów HR i Finansów, aby mogli przyjąć wspólną strategię - zburzyć mury i wybudować mosty. 

11:10

Zakończenie spotkania, rozmowy kuluarowe

Partnerzy

Partner

Lokalizacja

 

 

Restauracja Strefa

Próżna 9, Warszawa

Kontakt

Justyna Piesiewicz

Head of Conferences Poland & Baltic States

O IDC

55 Lata | 1100 Analityków | 110 Krajów

International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. IDC pomaga profesjonalistom i menedżerom z branży IT oraz inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii biznesowych i zakupów technologii. Ponad 1100 analityków IDC udostępnia swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii, możliwości i trendów rynkowych w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym w ponad 110 krajach. IDC dostarcza swoim klientom informacje o znaczeniu strategicznym, które pomagają im osiągać cele biznesowe. IDC to spółka zależna IDG, jednej z największych na świecie firm zajmujących się nowymi technologiami, mediami, badaniami rynku i organizacją wydarzeń. Więcej informacji na temat IDC można znaleźć na stronie www.idc.com. Obserwuj profil IDC w serwisie Twitter: @IDC.