IDC Summit

1. HYBRIDNÝ SUMMIT V REGIÓNE EU! Firma budúcnosti v prostredí zmien: odolná, digitálna, zodpovedná

Bratislava, 23. septembra 2020

Súhrn

IDC REAGUJE  NA ZMENY  1. HYBRIDNÝM  IDC SUMMITOM  v regióne EU!!!

Rok 2020 priniesol prelomové zmeny, ktoré ponúknu všetkým profesionálom niekoľko scénárov. Nová realita môže priniesť útlm profitability, obmedzenie predaja a negatívny dopad na obchodné výsledky alebo sa rozhodneme využiť tento moment k business úspechu a nadštandardnému rastu.

Okamžitá reakcia a inovácia procesov v náväznosti na aktuálnu situáciu je základným kameňom úspechu.

Rýchla implementácia inovativních technologických nástrojov je koreňom efektívneho rastu.

Lídri slovenského businessu (biznisu) Vás budú inšpirovať v kľúčových témach:

- posilňovanie odolnosti podniku v čase neustálych zmien
- prioritizácia technologických investícií, plánovanie rozpočtov s ohľadom na obchodné priority
- agilné riadenie na diaľku
- inovácie procesov, ich digitalizácia a automatizácia
- riadenie rizík
- cloudové stratégie, licenčné politiky, optimalizácia nákladov

IDC Summit

Bratislava, 23.septemmbra 2020

Kĺúčové témy

Lídri slovenského businessu (biznisu) Vás budú inšpirovať v kľúčových témach:


Cloudové stratégie, licenčné politiky, optimalizácia nákladov


Riadenie rizík


Inovácie procesov, ich digitalizácia a automatizácia


Posilňovanie odolnosti podniku v čase neustálych zmien


Prioritizácia technologických investícií, plánovanie rozpočtov s ohľadom na obchodné priority


Agilné riadenie na diaľku

Partneri

Gold Partner
Gold Partner
Gold Partner
Gold Partner

Stať sa partnerom

Contact Us

Kamila Smrckova

Conference Assistant

Zuzana Rodigova

Sales Specialist

+420 221 423 148

O spoločnosti IDC

56 rokov | 1100 Analytikov | 110 Krajiny

Spoločnosť International Data Corporation (IDC) je popredná firma zaoberajúca sa zhromažďovaním informácií na globálnom trhu, poskytovaním poradenstva a usporadúvaním konferencií v odvetví informačných technológií, telekomunikácií a spotrebnej elektroniky. Prostredníctvom viacej než 1100 analytikov po celom svete ponúka spoločnosť IDC globálne, regionálne i miestne skúsenosti a prehľad technologických a odborových príležitostí a trendov vo viacej než 110 krajinách. Analýzy a poznatky spoločnosti IDC pomáhajú IT špecialistom, vrcholným predstaviteľom obchodných organizácií i investorskej komunite v prijímaní rýchlych, informovaných technologických rozhodnutí a v dosahovaní kľúčových obchodných cieľov. Spoločnosť IDC, založená v roku 1964, je stopercentnou dcérskou spoločnosťou skupiny International Data Group (IDG), poprednej svetovej spoločnosti, ktorá poskytuje mediálne, dátové a marketingové služby. Ďalšie informácie o spoločnosti IDC nájdete na webe www.idc.com.