IDC DevOps

Klucz do Transformacji Cyfrowej

DIGITAL CONNECTIONS | Polska | 25 listopada 2020

Opis

W ciągu najbliższych 3 lat ponad połowa europejskiej gospodarki będzie napędzana przez produkty i usługi cyfrowe. Organizacje w pełni wykorzystujące DevOps są w stanie wprowadzać innowacje z częstotliwością od 50 do 100 razy większą niż przy tradycyjnym podejściu.

Aby osiągnąć sukces, organizacje muszą wykorzystać wszystkie dźwignie zmian procesowych, technologicznych i kulturowych. Do 2021 roku, 80% europejskich organizacji przyjmie DevOps, ale tylko 10% będzie się wyróżniać pod względem przyspieszonej wydajności i cykli dostarczania oprogramowania. Główną przeszkodą jest inercja kulturowa. Aby wdrożyć DevOps, organizacje muszą ponownie przemyśleć sposób finansowania, zarządzania i zgodności produktów/usług, ale także rozważyć złożoność narzędzi, kulturę, cele organizacyjne i modele sourcingu. Musi istnieć równowaga pomiędzy inwestycjami technologicznymi, takimi jak zarządzanie API, repozytoria open source, integracja bezpieczeństwa i nowoczesne architektury aplikacji z inwestycjami w zmiany organizacyjne, szkolenia i rozwój umiejętności.

Agenda

Godzina Agenda & Prelegenci
11:00

Powitanie

Ewa Lis-Jezak

Dyrektor Zarządzający IDC Polska i Kraje Bałtyckie
11:05

Skalowanie DevOps: optymalizacja pod kątem innowacji na dużą skalę

Jennifer Thomson

Senior Research Director & Lead Accelerated App Delivery Practice, IDC, IDC

W całej Europie DevOps zapewnia wyniki, umożliwiając organizacjom znaczną poprawę wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu wartości biznesowej. Wszyscy słyszeli, że SW pożera świat, więc kolejnym wyzwaniem dla każdej organizacji jest to, jak działać bardziej jak firma programistyczna, aby szybko dostarczać cyfrowe innowacje. Czemu? Ponieważ w ciągu najbliższych trzech lat ponad połowa gospodarki europejskiej będzie napędzana przez produkty i usługi cyfrowe. Wraz z ewolucją organizacji, aby wspierać przyszłe potrzeby przedsiębiorstw, rola DevOps ewoluuje i rozszerza się.

Aby osiągnąć sukces, organizacje muszą pociągnąć za wszystkie dźwignie procesu, technologii i zmian kulturowych. Do 2021 r. 80% europejskich organizacji przyjmie DevOps, ale tylko 10% osiągnie sukces pod względem przyspieszonych cykli wydajności i dostaw. Bezwładność kulturowa jest główną przeszkodą. Aby DevOps stało się zwykłym biznesem, organizacje muszą ponownie przemyśleć, w jaki sposób produkty / usługi są finansowane, zarządzane i zgodne z przepisami, ale także wziąć pod uwagę złożoność narzędzi, kulturę, cele organizacyjne i modele zaopatrzenia.

11:15

Jak DevOps wspiera innowacyjność w Banku?

Paweł Jaszewski

Dyrektor Biura Transformacji i Digitalizacji dla obszaru MŚP i Bankowości Korporacyjnej, BNP Paribas Bank Polska SA

Marek Kujda

Senior Research Analyst, Systems & Infrastructure Solutions, Baltics
11:25

Innowacje w czasach pandemii dzięki DevOps

Marek Kujda

Senior Research Analyst, Systems & Infrastructure Solutions, Baltics

Przedstawienie wyników badania IDC EMEA AccAD Survey z września 2020. Różnice w postrzeganiu roli DevOps w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej.  

11:32

Znaczenie rozwoju aplikacji w innowacyjnej cyfrowo organizacji

Marcin Madey

Country Manager, SUSE

Cyfrowy postęp organizacji nie jest możliwy bez odpowiednich narzędzi do rozwoju oprogramowania i platform do jego obsługi. Podczas prezentacji opowiemy, jak w praktyce zrealizować DevOps w organizacji z wykorzystaniem zautomatyzowanych platform open source do rozwoju i utrzymania aplikacji.

11:42

Case Study - Pinterest i ApiOmat

11:47

Jak 100-krotnie przyspieszyć wdrażanie aplikacji?

Tomasz Cholewa

Head of Cloud Infrastructure at DevSkiller | Cloud Native Strategist | DevOps Practitioner

Dzisiaj liczy się szybkość - jeśli trzymasz odpowiednie tempo dostarczania wartości Twoim klientom to zwiększasz znacząco szanse na podbicie rynku. Czy tylko cloud jest drogą do sukcesu? Jakie obecnie technologie najlepiej wspierają wdrażanie innowacyjnych produktów i czego potrzebują ludzie w Twojej organizacji, aby mogli je tworzyć? W tej krótkiej prezentacji pokażę konkretne recepty jak to uzyskać z trzech najważniejszych obszarów DevOps - kultury organizacji, technologii i procesów. 

11:57

Q&A

12:07

Podsumowanie

Marek Kujda

Senior Research Analyst, Systems & Infrastructure Solutions, Baltics

Ewa Lis-Jezak

Dyrektor Zarządzający IDC Polska i Kraje Bałtyckie

Partnerzy

Partner

Skontaktuj się z nami

Natalia Toporkiewicz

Event Project Manager

+48602694897

Katarzyna Wodzinowska

Senior Account Manager

+48601 606 962

O IDC

56 lat | 1100 analityków | 110 krajów

International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. IDC pomaga profesjonalistom i menedżerom z branży IT oraz inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii biznesowych i zakupów technologii. Ponad 1100 analityków IDC udostępnia swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii, możliwości i trendów rynkowych w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym w ponad 110 krajach. IDC dostarcza swoim klientom informacje o znaczeniu strategicznym, które pomagają im osiągać cele biznesowe. IDC to spółka zależna IDG, jednej z największych na świecie firm zajmujących się nowymi technologiami, mediami, badaniami rynku i organizacją wydarzeń. Więcej informacji na temat IDC można znaleźć na stronie www.idc.com. Obserwuj profil IDC w serwisie Twitter: @IDC.