Naše ProjektyPřidej se k nám
 • Ferda
 • IDC.com
 • Query Tool
 • Internal Tools
 • Web Scraping and Data Harvesting
 • Design Team
 • International Team

Ferda

Ferda je aplikace, kterou jsme v rámci IT vyvinuli pro potřeby našeho výzkumu. Tuto aplikaci používá k analýze trhu, modelování a předpovídání budoucích trendů na IT trhu přes 1300 našich analytiků po celém světě.

Zjednodušeně si ji můžeš představit jako MS Excel na „steroidech“. Ferda uchovává, a zpracovává terabajty dat z celého světa. Programátorsky je to velice náročný projekt na výkon, rychlost a spolehlivost.

Navrhujeme a vyvíjíme škálovatelné řešení běžící na velkém clusteru složeném z nejvýkonnějších serverů Intel architektury. V blízké budoucnosti migrujeme do cloudu!

V rámci Ferda týmu máme několik kolegů se kterými bys pracoval. Jsou to lidé na pozicích:
Java Developer, .NET Developer, Tester, UX designer, Product owner, Team Leader

Webové stránky idc.com

Naše stránky pomáhají budovat povědomí o IDC, a získávat tak nové zákazníky z celého světa.

Druhou, neméně důležitou úlohou našich stránek je doručování výsledků našeho rozsáhlého researche naším zákazníkům. Klienti si u nás mohou přečíst, nebo stáhnout výsledky bádání IDC.

Na projektu pracují společně designéři a vývojáři. Návštěvnost našich stránek je pro nás důležitá, a proto je celkový dojem, který zanechají na uživateli, podstatný.

V rámci idc.com týmu máme několik kolegů se kterými bys pracoval. Jsou to lidé na pozicích:
Java Developer, Tester, UX designer, Product owner, Team Leader

Query Tool

V rámci portfolia produktů IDC poskytujeme klientům i přehledy o rozšířenosti různých technologií. Například pro mobily porovnání operačních systémů či nejúspěšnějších výrobců. Dále také prodeje PC, tabletů a mnoha dalších technologií.

Hlavní úlohou Query Toolu je vizualizace dat pro naše klienty. Pro rychlé zpracování používáme systém založený na technologii Lucene.

Řešení běží v prostředí AWS a automaticky se škáluje dle zátěže ze strany našich klientů. Jako další technologie na tomto projektu používáme: Postgres, Rabbit MQ, Spring, JavaScript a Hibernate.

Mezi uživateli, kterým naše data pomáhají v orientaci a dění na trhu IT najdete ty největší hráče, od výrobců mobilních zařízení, přes dodavatele software, až po poskytovatele sociálních sítí.

V rámci Query Tool týmu máme několik kolegů se kterými bys pracoval. Jsou to lidé na pozicích:
Java Developer, Tester, Product owner, Data collection specialist, Team Leader

Internal Tools

V rámci tohoto týmu se můžeš setkat s několika aplikacemi. Některé jsou provázané, a musí spolu umět komunikovat. Jedná se o systémy zaměřené na správu uživatelů, kontraktů či produktů, až po různé reporty pro jednotlivé oddělení firmy (big boss 😊, finance, sales, analytiky). Součástí naší práce je nový vývoj, ale v podstatné míře i údržba a support existujících systémů.

V rámci Internal Tools týmu máme několik kolegů se kterými bys pracoval. Jsou to lidé na pozicích:
Java Developer, Tester, UX designer, Product owner, Team Leader

Web Scraping and Data Harvesting

Jsme tým na pomezí IT a ne-IT analytických týmů. Technické porozumění je úzce spjato se znalostí analytických postupů. Je pro nás důležité vědět, proč věci děláme.

Pracujeme s velkým množstvím různých datových zdrojů. Odběrateli výsledků naší práce jsou IDC analytici v různých zemích. V našem týmu budeš v pravidelném kontaktu s celým světem, angličtinu používáme každý den. Musíme vědět, jak zadané úkoly řídit k úspěšné dodávce a vyjednat kompromis mezi někdy protichůdnými názory.

V rámci Web Scraping and Data Harvesting týmu pracujeme na projektech nejvíce s Product ownerem.

Design

V rámci Design týmu ovlivňujeme svoj prací po vizuální stránce všechny ostatní projekty. Jsme zodpovědní za kompletní brand manual a jeho údržbu v tiskovém i webovém provedení. Na webu je doplněno o dokumentaci komponent pro snadnější development.

Naší další hlavní náplní je správa domovských stránek idc.com, na kterých úzce spolupracujeme s developerským týmem zde v ČR a marketingovým týmem z USA. Kromě údržby stránek dle potřeb firmy pracujeme i na jejich nepřetržité modernizaci, přenášení regionálních podstránek pod jednu doménu a celkovém přizpůsobování stránek aktuálním trendům. Na tomto projektu připravujeme i spoustu marketingových podstránek pro různé produkty a obchodní potřeby.

Dalšími projekty, na kterých spolupracujeme s dalšími týmy jsou webový Query Tool a desktopový Ferda. Tyto aplikace slouží ke zpracování a doručování dat našim klientům, čímž se významnou měrou podílíme na chodu firmy. V neposlední řadě pracujeme ještě na projektu Internal Tools.

V rámci Design týmu se podílíme na několika projektech s development týmem, takže se v podstatě setkáš úplně s každým. Jsou to lidé na pozicích:
Graphic Designér, Front-end developer, UX designer, Java Developer, .NET Developer, Tester, Product owner, Team Leader

International Team

Vyvíjíme celému IDC interní systémy na míru. Ať už jednotlivým zemím nebo celým kontinentům, jdeme vstříc místním požadavkům a staráme se, aby vše do sebe hezky zapadlo.

Abychom to dokázali, spolupracujeme s ostatními IT teamy, designéry, webovými vývojáři a hlavně lidmi z různých koutů světa.

Často skloňovaným slovem u nás je integrace. Intergujeme interní IDC systémy a mnoho aplikací třetích stran.

Tvoříme tímto způsobem regionální webové stránky, platformu pro organizování konferencí, HR systém a další tooly pro různá oddělení firmy.

Stavíme hlavně na Javě - Spring, Postgres, Hibernate, Rabbit MQ a REST & SOAP API.

Mám zájem

Napiš nám!

Pokud tě u nás něco zaujalo, vyplň prosím formulář níže a kolegyně z HR se ti ozve ohledně dalšího postupu a možností do budoucna.


Moje studia:

Mám zájem o práci na:

Chci se připojit k teamu v:

Mám zájem o práci v oblasti:

K výběru jsou pouze pozice, které jsou k dispozici v Tebou zvolené lokalitě.

ZobrazitSkrýt pole pro poznámku


Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností IDC CEMA s.r.o., se sídlem Praha 1, Malé náměstí 457/13, IČO 26482347, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 85067 (dále jen “IDC”) nebo jejími přidruženými či dceřinnými společnostmi
Kompletní a aktuální seznam společnosí ve skupině IDC je dostupný na adrese: https://www.idc.com/about/worldwideoffices#EU. Společnosti ze skupiny IDC mě mohou kontaktovat prostřednictvím emailu, sociálních médií a sítí nebo telefonu (tj. prostřednictvím kontaktních údajů, které jim poskytnu).
(dále jen “skupina IDC”) v rozsahu specifikovaném níže, a to pro účely budoucích výběrových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na vhodné pozice. Tento souhlas poskytuji na dobu tří (3) let, přičemž tato doba může být s mým souhlasem prodloužena.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že na základě tohoto souhlasu budou mé osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, informace o mém vzdělání, aktuálním zaměstnání a profesních zkušenostech, dovednostech a referencích a další informace, které skupina IDC získá z mého životopisu či jinak na základě interakce se mnou.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých zákonných práv jakožto subjektu údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu jejich nepřesností
 • právo na omezení jejich zpracování
 • právo na jejich výmaz
.

Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a, že mám právo tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž vím, že toto odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě mnou daného souhlasu před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že podrobnosti o ochraně osobních údajů, stejně jako podrobnosti k možnosti uplatnění mých práv, jsou uvedeny v IDC Candidate Privacy Policy, která je dostupná zde.