Přihlaste se do kategorie

Digital Leader of the Year
powered by
IDC.com
Nominovat
Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Hledáme lídry, kteří roztáčejí kola digitálních inovací v konzervativních i moderních oborech!

V kategorii Digital Leader of the Year oceňujeme osobnosti, které hrají klíčovou roli při definování digitální vize své organizace a podílejí se na realizaci jejích strategií. Nezáleží na tom, zda zastávají pozici CIO, CDO, CTO, CFO nebo úplně jinou. Důležité je, že jsou respektovaným partnerem a inspirací pro své okolí. Jde o všestranně vyzrálé osobnosti, které dokáží komunikovat nejen s odbornou veřejností, ale i s laiky. Předávají know-how, inspirují, motivují a v ideálním případě mají široký přesah do dalších oblastí. Lhostejné by jim neměly být ani environmentální a sociální aspekty jejich práce.

Kdo může soutěžit

Co uvedete v přihlášce

Digitální lídr by měl mít dostatečnou praxi, kterou ale časově nijak neohraničujeme. Představí svou digitální vizi a přístup k vedení týmů nebo organizaci práce. Popíše také svůj profesní osud v posledních pěti letech a důvody, pro které měnil anebo neměnil uplatnění. Stěžejní disciplínou, podobně jako v dalších soutěžních kategoriích, představují digitální projekty. Chceme se dozvědět minimálně o dvou, nejvýše o třech z posledních tří let. Za samozřejmé považujeme odůvodnění jejich realizace a zviditelnění přínosů. A nesmí chybět vzkaz pro porotu, co kdyby nepochopili!

Náhled přihlášky

Jak porota hodnotí digitální lídry

Hodnotící kritéria soutěže Důležitost
Vliv na digitální směrování organizace

Schopnost vtisknout osobní digitální vizi do organizace.

25 %
Profesní a personální kompetence

Měkké aspekty práce lídra, které souvisejí s řešením problémů a řízením lidí.

20 %
Dopad na obor a společnost

Lídři předávají know-how, inspirují, motivují, mají široký přesah do dalších oblastí.

25 %
Technologická a realizační stránka projektů

Zohledňujeme mezioborové rozdíly, dostupnost zdrojů a rozvojový potenciál. Nerozhodují vyspělost, modernost nebo cena použitých technologií.

15 %
Dopady projektů, jejich kvantifikace

Projekty přinášejí změny, které lze popsat, vyčíslit. Proto porotce zajímají i v této kategorii.

15 %

Příběhy soutěže

Seznamte se s digitálními lídry

Představujeme vám oceněné osobnosti prvního ročníku soutěžní kategorie Digital Leader of the Year Česká republika.

Číst více

V Česku startuje soutěž, která sdílí nejlepší digitální inovace byznysů i státních organizací

Nominujte nebo přihlaste do 16. června 2023 digitální projekt své firmy nebo organizace. Soutěží se v kategoriích Best in Future of Connectedness, Digital Infrastructure a Digital Leader of the Year.

Číst více

Digitální transformace? Ještě nekončíme…

Výdaje na digitální transformaci letos v zemích střední a východní Evropy vzrostou o 13,7 %. Tempo jejich navyšování nepoleví podle údajů služby IDC Spending Guide ani v následujících třech letech. Nejvyšší růst výdajů do transformačních projektů analytici IDC očekávají ve finančním sektoru.

Číst více

Inspirujte se příběhy vítězů

Přehled vítězů 2022 v kategoriích Connectedness & Digital Infrastructure z Asijsko-pacifického regionu.

Číst více

Od DX k digital-first a zpět

Směřujeme všichni k digital-first? Rozhodně ano, pokud tedy připojíme analog-second. Plujeme na digitální vlně, ale některé lidské činnosti výrazně digitalizovat už z principu nebo podstaty nepůjde, případně o ně nebude zájem. Analogové a digitální světy a směry budou masově koexistovat vedle sebe.

Číst více

Jak hodnotí odborná porota

Odborná porota nehodnotí délku praxe, množství projektů ani věhlas dřívějších zaměstnavatelů. Posuzuje se kvalita, inovativnost a dopady realizovaných projektů v kontextu organizací, v nichž vznikly. Zaměřují se také na měkké aspekty práce lídra, které souvisejí s řešením problémů. Jde například o umění přesvědčit vedení organizace, vypořádat se s omezenými zdroji, zohlednit v projektech potřeby byznysu nebo o průchod dosud nevyšlapanými cestami.

Porota

Poroty složené z odborníků a lídrů ve svých oborech vybírají ve dvou kolech vítěze jednotlivých kategorií.

Máte dotazy nebo potřebujete poradit s vyplněním přihlášky?

KONTAKTUJTE NÁS

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.