Digitální transformace?
Ještě nekončíme…

Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Výdaje na digitální transformaci letos v zemích střední a východní Evropy vzrostou o 13,7 %.

Tempo jejich navyšování nepoleví podle údajů služby IDC Spending Guide ani v následujících třech letech. Nejvyšší růst výdajů do transformačních projektů analytici IDC očekávají ve finančním sektoru. V případě bank, pojišťoven nebo poskytovatelů investičních služeb překoná 15procentní hranici. Nejnižší přírůstky, ale stále převyšující hodnotu 10 procent, si připíše veřejná správa.

Jak si vedou jiné regiony? Jednoduše řečeno lépe. Například v Číně se meziroční růst výdajů na digitální transformaci letos přiblíží 20 procentům. V asijsko-pacifickém regionu, z nějž IDC vyčleňuje a samostatně sleduje Čínu a Japonsko, překonají hranici 17 procent. Velmi podobné hodnoty zaznamenají i země Latinské Ameriky. V podstatě sousední západní Evropa si v disciplíně výdajů na digitální transformaci letos připíše růst ve výši 16,1 %. Ano, střední a východní Evropa se řadí v meziregionálním srovnání na poslední místo. Platí to ale jen pro rok 2023. Pravděpodobně jde o důsledek války na Ukrajině. V příštích letech se region označovaný zkratkou CEE dostane mezi průměr a nadprůměr.

Digitálně se transformující podniky si vytyčují různé strategické priority. Vraťme se do střední a východní Evropy. K nejrychleji rostoucím z hlediska výdajů na relevantní technologie budou letos patřit platby příští generace chytrá kybernetická ochrana, přímá distribuce, propojená korporátní bankovnictví, právní aktivity nebo hladce uzavíraná pojištění. Každé z uvedených letos výdajově posílí minimálně o pětinu. Ve světě je ale kladen důraz i na jiné priority. Patří mezi ně například agilní zemědělské činnosti nebo řízení rizik ve finančních službách a ve zdravotnictví.

Lukáš Kříž

Lead Analyst, IDC Česká republika

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.