Od DX k digital-first a zpět

Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Směřujeme všichni k digital-first? Rozhodně ano, pokud tedy připojíme analog-second.

Plujeme na digitální vlně, ale některé lidské činnosti výrazně digitalizovat už z principu nebo podstaty nepůjde, případně o ně nebude zájem. Analogové a digitální světy a směry budou masově koexistovat vedle sebe.

Kde se hledat? Každá etapa digitální transformace je etapou správnou! A to se týká i fáze nulté. Co je skutečně důležité? Jak říká parafráze klasika: Nestát opodál! Každý posun na jakékoli z pomyslných stupnic, jež pohání současné podniky, je krokem do budoucnosti. Skanzeny ať udržují ti odvážní nebo odepsaní.

Existují firmy s dlouhou technologickou historií. V některých činnostech nebo vrstvách už aspirují na digital first, v jiných se zcela oprávněně drží papíru a kamenných poboček. Digitální transformace není diktát, elegantně pojímá různorodost, a dokonce i tradice.

V konceptu digital-first hrají velkou roli partneři a partnerské ekosystémy. Z jakých oblastí se rekrutují? Více než čtvrtina podniků podle výsledků průzkumu Future Enterprise Resiliency & Spending Survey z února 2022 považuje za svého klíčového technologického partnera poskytovatele veřejných cloudových služeb. Přibližně pětina stejně vnímá některého z dodavatelů IT infrastruktury. Zhruba desetina tuto roli přisuzuje dodavateli podnikových informačních systémů, poskytovatelům služeb outsourcingu nebo konzultačním firmám. Pouze 3 procenta respondentů považují za svého klíčového technologického partnera ve světě digital-first poskytovatele telekomunikačních služeb.

Strategii digital-first začala podle studie Future Enterprise Resiliency & Spending Survey z března 2022 realizovat již před pandemií onemocnění COVID-19 zhruba čtvrtina podniků. Více než polovina si její přínosy a potřebnost uvědomila právě v průběhu pandemie a začala s její praktickou implementací. Nezájem o strategii digital-first a přesvědčení o její nepotřebnosti deklarují pouze jednotky organizací.

Proč si vyprávět příběhy digitální transformace? Proč zveřejňovat ukázky a příklady ze světa digital-first? Analytici společnosti IDC ve svých studiích běžně zjišťují, že ty firmy, které působí v různých ekosystémech a aktivně sdílí informace, jsou úspěšnější než jejich pasivní konkurence. Sdílení je základem cirkulární ekonomiky a zjevně velmi efektivně funguje i na úrovni B2B. Úspěšní sdílí své zkušenosti. Úspěšní mají co sdílet. Kdo sdílí inspiruje, kdo sdílí určuje směr!

Proč se přihlásit do IDC Future Enterprise Awards? Chceme ocenit váš úspěch. Chceme zviditelnit vaši čerstvou digitální zkušenost. Chceme vaším prostřednictvím inspirovat ostatní, aby se odhodlali k dalšímu kroku do budoucnosti, v níž se digitální transformace stane definitivně minulostí.

Pomůžeme dalším podnikům přiblížit se naší společné budoucnosti, kterou sdílením a dobrými příklady výrazně ovlivníme, jakkoli si v ní budeme jako vždy s oblibou a vášní konkurovat!

Lukáš Kříž

Lead Analyst, IDC Česká republika

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.