Singapurské reflexe aneb zážitky české delegace z Mekky digitálních inovací

Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Soutěž IDC FEA nemá prozatím světové finále. Národní vítězové z téměř 20 zemí Asie a Pacifiku se ale každoročně setkávají v Singapuru na svém regionálním finále. Tato událost se vedle vyhlášení vítězů nese i ve znamení sdílení zkušeností a networkingu. Regionální trofeje si z letošního Singapuru odvezlo16 digitálních projektů a 4 osobnosti z asijsko-pacifického regionu, jako např. australská společnost Virtus Health, čínská společnost Inner Mongolia, Singapore Airlines nebo společnost Taiwan Mobile. Profily vítězů si můžete přečíst zde.

Sedmého ročníku singapurského finále se v říjnu 2023 poprvé zúčastnila i česká delegace. Tvořili ji zástupci soutěžních projektů, porotců a partnerů. K Martinu Součkovi z Národního Muzea, které zvítězilo v kategorii Connectedness, Josefu Pilnému ze společnosti Škoda Auto, která si odnesla vavříny v kategorii Digital Infrastructure, a Antonínu Hlavinkovi z Fakultní nemocnice Olomouc, jenž je pro rok 2023 držitelem titulu Digital Leader of the Year, se přidala řada dalších osobností spojených se soutěží IDC Future Enterprise Awards Česká republika. Delegaci doplnili Veronika Brázdilová a Michal Müller z Vodafone Business, kteří zastupovali partnera soutěže a Rohia Hakimová z firmy CTP, členka FEA Alumni. Za porotce se zúčastnili Michael Mareš z Hospodářských novin, Jan Švehla z firmy Mondi Group a David Pěknic ze společnosti Košik.cz. Sestavu v roli organizátora doplnila Dana Vaníčková z IDC.

Program české delegace v Singapuru

Součástí týdenního programu bylo vedle rozhovorů s asijsko-pacifickými účastníky a finalisty i množství inspirativních návštěv, exkurzí a workshopů. Česká delegace se mimo jiné setkala na půdě Nanyang Technological University Singapore s jedním z nejvlivnějších asijských vědců, profesorem Kwok Yan Lamem, s velvyslankyní České republiky v Singapuru, paní Michaelou Froňkovou, s vedoucími analytiky IDC v regionu Asie-Pacifik nebo s manažery rychle rostoucích startupů Zensung Singapore a finbotsAI. Navštívili také inovativní vodárenskou společnost NEWater.

Jaké jsou dojmy českých vítězů z této cesty si můžete přečíst v jejich následujících referencích:

„Návštěva Singapuru je výlet do jiného světa. Je to svět na první pohled velmi překvapivý a bizarní, ale velmi rychle začnete přicházet na chuť jeho kouzlu. To spočítá v dokonalé organizaci, pořádku, jasných pravidlech a v obdivuhodné ambici dokázat věci, které svět ještě neviděl. Singapurci vědí, že vzhledem k jejich pracovitosti, odbornosti, kapitálu, politické stabilitě a skvělé poloze v srdci asijského světa mohou dosáhnout čehokoliv, co si zamanou.“

„Stačí se rozhlédnout po centru města a jejich sebevědomí vám vyrazí dech. Čisté město s úžasnou architekturou a všudypřítomnou moderní technologií vypadá jako kultivovaná tropická zahrada. Stejně zajímaví jsou i místní lidé, které jsem měl možnost v rámci odborných konferencí i na univerzitní půdě potkat. Každý, kdo se do Singapuru vypraví, bude motivován dívat se na svět jinak, odvážněji a s větší vírou v sebe i lidi kolem. Stejně jako já. Neváhejte, šťastnou cestu!“

Martin Souček
CIO Národní muzeum, zástupce vítězného projektu v kategorii Best in Future of Connectedness 2023


„Nemá cenu se moc srovnávat. Osvícenou autokracii v ČR nemáme, nicméně jako inspiraci si odvážím progresivní přístup k inovacím, neuvěřitelně agilní aplikace teorie do praxe a extrémní používání selského rozumu. Každý krok ke změně je promyšlen na mnoho kroků dopředu. Udržitelnost s využitím nejmodernějších technologií a k tomu obrovský tlak na kvalitní vzdělávání dokázal z tohoto malého státu udělat velmi rychle světové číslo 2 z pohledu HDP na obyvatele.“

Antonín Hlavinka
CTO Fakultní nemocnice Olomouc a držitel titulu Digital Leader of the Year 2023


„Chtěl bych vyjádřit upřímné díky za nezapomenutelnou služební cestu do Singapuru! Jako člen české delegace a vítěz inovativního projektu IDC Future Enterprise Awards jsem hrdý na malou Českou republiku.
I naše finále prokázalo připravenost ČR čelit budoucím výzvám. Velký dík za ochotu sdílet znalosti jak v IDC, tak na univerzitě a diskutovat o digitalizaci na kongresech a galavečerech!“

Josef Pilný
koordinátor montážní linky ve společnosti Škoda Auto a zástupce vítězného projektu v kategorii Best in Future of Digital Infrastructure

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.