Představujeme Vám soutěžní kategorii

Special Impact Award
powered by
Hospodářské Noviny
Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Jaké digitální příběhy oceňujeme

Čtvrtá soutěžní kategorie soutěže IDC Digital Future Awards, nazvaná Special Impact Award, vznikla až po zahájení prvního ročníku soutěže. Její zrození iniciovali porotci, kteří poukazovali na velké množství kvalitních projektů a lídrů, jež zaslouží zviditelnění a ocenění, ale ve specificky vymezených kritériích se do finále neprobojovali. Rolí porotců se v této kategorii úspěšně zhostili redaktoři Hospodářských novin, kteří vybrali finalisty a vítěze z přihlášek nominovaných členy odborných porot zbylých soutěžních kategorií. I letošní, druhý ročník soutěže má v této kategorii nastavený stejný postup výběru.

Vítěz prvního ročníku

Projekt: POL POINT - asistovaná digitální služba
Organizace: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Manažeři projektu:
brig. generál Václav Kučera, ředitel, a Jaroslav Junek, vedoucí odboru ICT, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje


Finalista

Projekt: data.Brno – opendata portal
Organizace: Magistrát města Brna

Manažeři projektu:
Jan Zvara, vedoucí Oddělení dat, analýzy a evaluací, a Jan Popelínský, vedoucí Referátu otevřených dat, Magistrát města Brna


Finalista

projekt Digitalizace společnosti ONDRSTROJ
Ondřejovická strojírna a.s.

Manažeř projektu:
Martin Čmarada, Manažer digitalizace, Ondřejovická strojírna a.s.

Vítězové kategorie Special Impact Award 2023

O projektu

POL POINT je inovativní projekt, který redefinuje interakci mezi občany a policií. Občané mohou díky této asistované digitální službě podat oznámení o jakémkoliv protiprávním činu či jednání (přestupkovém či trestním) přes síť bezobslužných a poloobslužných terminálů nebo prostřednictvím svého zařízení (PC, MT, tablet, apod.) Tato zabezpečená videokonferenční komunikace se zvukovým záznamem se v současné době využívá například k výslechům svědků dopravních nehod, k provedení výslechů z vězeňských zařízení nebo pro velice citlivé a pro oběť zraňující případy domácí násilí, kdy tento způsob oznámení minimalizuje negativní dopady, jako je např. sekundární viktimizace. Cílem tohoto, již od března 2021 rutinně fungujícího systému, je také zvýšení dostupnosti policie pro potřeby občanů, zefektivnění práce Policie ČR a zaručení bezpečné komunikace.

Technologická stránka projektu

Videokonferenční řešení POL POINT tvoří soustava serverů zapojených do samostatné hlasové a videokonferenční sítě VLAN. Ta umožňuje komunikaci nejen v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR, resp. Policie ČR, ale i mezi resorty a spojení do veřejné sítě internet. Veškeré prvky videokonferenční infrastruktury jsou vybavené certifikáty vystavené certifikační autoritou Policejního prezidia ČR a provoz je šifrován algoritmem AES.

Získané zkušenosti

Občané ČR si poměrně rychle na tuto službu zvykli, dokonce je již hojně využívána i ze zahraničí. Systém rovněž umožňuje policistům provádět virtuální výslechy, což je užitečné nejen v běžných případech, ale také během pandemií nebo krizových situací.

Dopady projektu

V současné době je v rámci České republiky vybudováno 39 POL POINTŮ, na které policisté z Oddělení příjmu trestních oznámení přijmou měsíčně kolem sta oznámení. Ta mohou občané podat nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Pokud je oznamovatel cizinec, lze připojit i tlumočníka v dané řeči. Využití zabezpečených POL POINTů, které jsou pro veřejnost dostupné sedm dní v týdnu od 8 do 22 hodin, významně snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu služby, kteří již nejsou nepřetržitě vázáni na pobyt na služebně, ale mohou vykonávat hlídkovou a preventivní činnost v terénu.

Profil organizace

Středočeská policie vznikla v roce 1990 oddělením od Policie ČR správy hlavního města Prahy. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „Středočeská policie“) je od 1. ledna 2009 organizační složkou státu a účetní jednotkou. Středočeská policie spravuje 13 územních odborů (okresů) a řadí se tak mezi největší kraje v republice. Jejím posláním je zajistit kvalitní a efektivní službu veřejnosti a bezpečnost v rámci svého jurisdikčního území.

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.