IDC Future of Work Summit Režie digitalizace. V hlavní roli člověk.

DIGITAL Event | 19. října 2021

O konferenci

Organizace a celý firemní ekosystém může na své digitální pouti uspět, pokud postaví svou strategii na smysluplnosti svého konání a cíleném zaměření na člověka. První přístup má ve svých důsledcích schopnost zvýšit odolnost podniku.Vytváří silné, jednotné a angažované týmy, které nejsou závislé na změnách externích podmínek. Druhý přístup zohledňuje potřeby člověka, jeho smysluplnou realizaci, pracovní pohodu, osobní růst, podporu i zájem o dění v organizaci.

V IDC věříme, že právě v těchto oblastech probíhá hluboká transformace způsobů práce, přístupu k ní a k formám jejího provedení. Jde rovněž o klíčová témata pro digitální budoucnost celé společnosti.

Naši novou realitu utváří nejistota, rapidní změny a všudypřítomný rozvrat tradičních hodnot. Včerejší jistoty se vytrácejí a pro utváření úspěšné budoucnosti povětšinou chybí know-how.

„Nepoužívejte staré mapy pro zkoumání nového světa,“ řekl Albert Einstein a nám nezbývá než s ním souhlasit.

V posledních letech jsme si zvykli nahlížet na digitální transformaci jako na univerzální všelék a zdroj i záruku úspěchu. Ukazuje se ovšem, že ani ona není všemocná a samospásná. Nesmí totiž opomíjet dvě základní a nezbytné komponenty. První reprezentuje člověk. Právě lidé jsou motorem a koneckonců i hlavním adresátem všech digitálních změn.

Druhou komponentou je společensky přínosná  organizace. Tu v IDC vnímáme jako vizi a konečný cíl veškerého konání a snažení. Právě k cílenému vedení by měli směřovat všechny organizace světa.

Lidé a přesně zacílený  záměr  představují životně důležité složky odolného a rostoucího podniku. Můžeme je považovat také za kotvu či základnu všech dnešních i budoucích strategií práce. Oběma komponentám se budeme věnovat a rozvíjet je v průběhu konference IDC Future of Work Digital Summit 2021. Na jaká konkrétní témata se zaměříme?

Hlavní témata

 

Smyslu-plná organizace

Již dávno víme, že radost z práce a pracovní výkon stoupají zároveň, když lidé ve své činnosti spatřují smysl...

Více...

 

Empatické vedení a důvěra

Lídři musí své lidi inspirovat a úspěšně vést obdobím změn. Důvěra v kombinaci s častou a otevřenou komunikací představuje nejefektivnější způsob budování vztahu se zaměstnanci...

Více...

 

Organizační agilita a práce v permanentní změně

Organizační agilita kombinuje rychlost v rozhodování a přizpůsobivost měnícím se podmínkám. Obě tyto vlastnosti se významně podílejí na celkové odolnosti organizace...

Více...

 

Kontinuální vzdělávání a duševní zdraví

Připravenost a duševní stabilita jsou základní faktory, které umožní akceptovat permanentní změnu jako trvalý stav celé společnosti a práce. Současná společnost se nachází ve stavu trvale probíhajících změn...

Více...

 

Rozšířená realita práce

Díky automatizaci se zaměstnanci postupně osvobozují od nudných a opakujících se činností. Mohou se zaměřit na aktivity s vyšší přidanou hodnotou, které jsou pro úspěšný byznys důležitější a přínosnější...

Více...

 

Hybridní pracoviště

O hybridním pracovním prostředí se začalo intenzivně mluvit v době první vlny pandemie onemocnění COVID-19. Osvědčilo se jako jedno z elementárních opatření. Nicméně efekty hybridního modelu práce...

Více...

Partneři

Summit Partner
Zlatý partner
Zlatý partner
Stříbrný Partner
Stříbrný Partner
Partner
Partner
Partner

Staňte se partnerem

Kontaktujte nás

Ivana Fiserova

Conference Manager

+420 770 132 909

Ivan Cernik

Business Development Manager

+420 702 208 677

O společnosti IDC

57 let | 1100 analytiků | 110 zemí

Společnost International Data Corporation (IDC) je přední firmou zabývající se shromažďováním informací na globálním trhu, poskytováním poradenství a pořádáním konferencí v odvětví informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky. Prostřednictvím více než 1100 analytiků po celém světě nabízí společnost IDC globální, regionální i místní zkušenosti a přehled technologických a oborových příležitostí a trendů ve více než 110 zemích. Analýzy a poznatky společnosti IDC pomáhají IT specialistům, vrcholným představitelům obchodních organizací i investorské komunitě v přijímání rychlých, informovaných technologických rozhodnutí a v dosahování klíčových obchodních cílů. Společnost IDC, založená v roce 1964, je stoprocentní dceřinou společností skupiny International Data Group (IDG), přední světové společnosti, která poskytuje mediální, datové a marketingové služby. Další informace o společnosti IDC najdete na webu www.idc.com.