• Oversikt
 • Program
 • Talere
 • Partnere
 • Lokasjon
 • Materiale

IDC Security Conference 360 degree Security for Real Commercial Impact

In-Person Event | Oslo | 21. september 2022

Oversikt

Det er spesielt tre hovedemner som dagens virksomheter har ekstra fokus på: Tillitt, motstandsdyktighet og datasuverenitet.

 • Tillit spiller en viktig rolle for virksomheter hvor sikkerhet og integritet er en avgjørende målingsfaktor. CISOens rolle har utviklet seg til å bli organisasjonens forvalter av tillits-målingen.
 • Motstandsdyktighet, et viktig komponent som beskytter mot uventede forstyrrelser (f.eks. pandemi, forsyningsmangel, inflasjon, ekstremvær, massive cyberangrep).
 • Datasuverenitet er spesielt viktig her i Europa hvor vi har lokale og EU-forskrifter. Vi har derfor en vedvarende diskusjon og et fokus som dreier seg rundt digital suverenitet.

Disse tre temaene er med til å påvirke organisasjonenes produkter og tjenester innenfor sikkerhet, og har en vesentlig påvirkning på den kommersielle og strukturelle utviklingen av plattformer, produkter og tjenester- som f.eks. Sikkerhet-som-en-tjeneste

360-graders Sikkerhet har blitt en nødvendig «multilags» tilnærming og er den absolutt beste beskyttelsen. Når det kommer til helt spesifikke områder, har IDC identifisert Identity, Managed Security Services, OT/IT-konvergens, Sikkerhet-som-en-tjeneste, Zero Trust og Cloud-sikkerhet som hovedspillerne for å skape en omfattende strategi.

Det er også en økende interresse for å måle og redusere risikoer, og skape tillitts-målinger for partnere i leverandørkjedene, og vi forventer derfor at det kommer en ny europeisk lovgivning rundt tredjepartssikkerhet og risikorevisjon.


Få ny inspirasjon!

Delta derfor på IDCs IT-sikkerhetskonferanse som avholdes i Oslo den 21. september hvor vi går i dybden med emnene nevnt ovenfor, sammen med noen av bransjens beste IT-beslutningstakere for å:

 • Diskutere og nettverke
 • Bli inspirert og lære nye teknikker
 • Oppgradere strategier ved å utnytte nye innovative og avanserte sikkerhetsteknikker
 • Endring av mindset- økt nivå av utholdenhet og digital tillitt

Program

Tid Event & Talere
8:30

Registrering og frokost

9:00

IDC ønsker velkommen

Janine Olsson

Senior Conference Specialist, IDC
9:05

IDC keynote: 360 degree Security for Real Commercial Impact [ENG]

Duncan Brown

Group Vice President, European Enterprise Research, IDC

IDC’s keynote will provide insights into the top trends in IT Security and share findings from our latest research. 

Three main areas are currently demanding businesses attention: Resilience, Trust, and Data Sovereignty. These impact business strategy, in turn driving security vendors to develop their portfolios portfolio and delivery models, with material impact on the commercial and structural evolution of platforms, products, and services – such as with Security-as-a-Service.

We see that 360-degree security has become a necessity with a multi-layered approach offering the best protection. IDC identifies Detection and Response, Identity, Managed Security Services, IT/OT convergence, Security-as-a-Service, Zero Trust, and Cloud security as key pillars underpinning a comprehensive strategy. Finally, there is growing attention to managing risk and implementing trust frameworks for supply chain partners and third parties.

 

9:35

Click Happens! - Stopping Attacks with an Autonomous Endpoint Architecture

Ian Pratt

Global Head of Security for Personal Systems, HP Inc.

Endpoints and their users remain the primary targets for hackers. Fortunately, advancements in endpoint hardware architecture allow us to implement more robust, hardware-enforced threat prevention. This talk will examine these techniques and the resulting real-world improvements in endpoint security and resilience.

10:00

Debunking Common Myths About XDR

Jesper Dromph

Regional Sales Leader, SentinelOne

There has been a tremendous buzz across the cybersecurity community about the emerging technology known as XDR (eXtended Detection & Response).

Unfortunately for the practitioner, there has yet to be a single definition widely accepted by both analysts and vendors perporting to be knowledgeable on the subject.

What is XDR and why should I consider the technology in my enterprise security stack? What should I expect from vendors who claim to have built the perfect mousetrap? What is reality, and what is just hype? This session is intended to walk the audience through some generally accepted value statements associated with XDR while attempting to debunk a few common myths that continue to muddy the the water for security teams.

10:25

Kaffepause og nettverksbygging

10:55

Fra tanke til handling – hvordan informasjonssikkerheten hos Statkraft har blitt alles ansvar

Kari-Anne Larmerud

Corporate Information Security Responsible, Statkraft

Kari-Anne kommer til å vise oss viktigheten av å sette fokus på bevissthet og kultur, når vi snakker sikkerhet.

Hos Statkraft har hvert enkelt forretningsområde ansvaret for egne informasjoner, noe som er med til å sikre informasjon mot menneskelige sårbarheter. Statkraft har derfor valgt å flytte sikkerheten ut av IT, og inn i virksomheten. Statkraft tror fullt og fast på at ledelsen bærer det store ansvaret, når det gjelder forståelse for de risikoer det er forbundet med sikkerhets informasjon, og oppbygning av en arbeidskultur som minimerer risikoen for ansatte tar dårlige vurderinger ved potensielle cyberangrep.

Vi mener at informasjonssikkerhet handler om holdninger, atferd og kompetanser.

11:25

Case Study: Coop Norge’s first steps on the road to cloud-based identity management

Eirik Klouman Berg

Enterprise Architect, Coop Norge

Jonathan Neal

VP Solutions Engineering, Saviynt

Coop Norge is Norway’s 2nd largest retailer with 28,000 employees and 1,400 external workers that contribute to its success. Learn about their plans to manage both internal and external identities in the cloud while keeping the business secure, controlling operational costs and improving the user experience.

11:50

Sikkerhet i digitale transformasjoner

Eirik Thormodsrud

CISO, Møller Mobility Group

Eirik har jobbet i flere transformasjonsprosjekter og sitter nå i Møller Mobility Group sin digitale transformasjon «Dare to move». 

Sikkerhet i transformasjonsprogrammer med mye endring i hele landskapet til organisasjonen, fra det organisatoriske, prosessuelle og det tekniske landskapet til virksomheter gir mange utfordringer men og muligheter for positiv endring og innen sikkerhetsfeltet. 

Hvordan ivareta et akseptabelt risikonivå i dagens organisasjon samtidig som man endrer og bygger nytt for fremtiden. 

 

12:20

Lunsj og nettverksbygging

13:20

Fireside chat: Agile and Secure Applications in Evolving Environments

Anton Gyllenhammar

Solution Engineer – Automation & Cloud Specialist, F5

Duncan Brown

Group Vice President, European Enterprise Research, IDC

While living in the “messy middle” between clouds and data centers, application security and application delivery needs for modern and legacy deployments look very different. How can we enable an application-centric approach for all app needs everywhere while retaining control and high security?

Join this session and activate your brain to re-think the multi-cloud world from a completely new point of view!

13:40

How Old math can solve new problems - 5 ways to improve your Security Ecosystem

Joris van der Linde

Cyber Security Expert, Infoblox

In this presentation I will show you how you can shift left your security layer by learning a new style: detecting and blocking threats at the earliest stage of the attack chain, and how threat intelligence can make your security insightful.

I will explain how to translate threat intelligence into actual security enhancements which will lead to more tangible follow up to ensure your SecOps workload will be reduced.

The old math will solve new problems by using what’s on your network already.

 

14:00

Kaffepause og nettverksbygging

14:30

Sikkerhet, Risikostyring og Ledelse; hvorfor feiler vi fremdeles ofte, og hvordan øke sikkerheten?

Roger Ison-Haug

CISO, StormGeo
15:00

Praktisk håndtering av sikkerhetsregulering – hva har vi lært det siste året?

Jens Christian Gjesti

Partner, Kvale

Myndighetene stiller stadig strengere krav til hvordan du sikrer digital informasjon, IT-systemer og digital infrastruktur osv. Samtidig er det krevende å vite hvordan du skal håndtere GDPR, sikkerhetsloven og annen regulering – og ikke minst hva som forventes av deg i praksis.

Gjesti vil i dette innlegget se nærmere på hva vi har lært om den praktiske håndtering av sikkerhetsregulering det siste året med utgangspunkt i profilerte saker (datainnbruddet hos Stortinget, hackingen av Østre Toten kommune, NAVs offentliggjøring av CVer mv.)

15:30

Oppsummering og konklusjon

Duncan Brown

Group Vice President, European Enterprise Research, IDC

Janine Olsson

Senior Conference Specialist, IDC
15:40

Nettverksbygging & Expo

16:10

Takk for i dag!

Partnere

Diamond Partner
In-Person
Platinum Partner
In-Person
Platinum Partner
In-Person
Gold Partner
In-Person
Gold Partner
In-Person

Materiale

Benytt vennligst den tilsendt adgangskoden for å se innholdet.

Kontakt oss

Jenni Palokas

Senior Event Specialist

Camilla Hove Toft

Conference Director, IDC

Om IDC

58 År | 1300 Analytikere | 110 Land

International Data Corporation (IDC) er den største globale leverandør av market intelligence, advisory services og events for et marked som dekker informasjonteknologier, telecoms og consumer teknologi. Med mere enn 1,300 analytikere på verdensplan, har IDC et bredt utvalg av både global, regional og lokal ekspertise innenfor forskjellige teknologier, industrimuligheter og de nyeste trendene i mere enn 110 forskjellige land. IDCs analyser og innsikt er til stor hjelp for IT professjonelle, business ecxecutives og et investment community når det skal tas viktige faktabaserte teknologivalg og for å oppnå viktige forretningsmål. IDC ble grunnlagt i 1964, og er et søsterselskap til International Data Group (IDG), verdens førende firma med leveranser av services innenfor media, data og marketing. Vil du lese mere om IDC, besøk vennligst www.idc.com."