Příběhy vítězů ze světa

Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Přehled vítězů 2022 v kategoriích Connectedness & Digital Infrastructure z Asijsko-pacifického regionu.

Best in Future of Connectedness VÍTĚZ 2022 HONKONG
Hong Kong

ESMARTHEALTH LIMITED

Nový ekosystém díky zdravotnické platformě DrGo

PROFIL ORGANIZACE

eSmartHealth Limited je 100% dceřiná společnost Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited. Společnost byla založena v roce 2011 a poskytuje zdravotnickým pracovníkům a pečovatelům cloudové služby v oblasti telemedicíny a správy zdraví. Je první hongkongskou cloudovou službou v oblasti péče o zdraví, která je pro zdravotníky a pečovatele snadná a spolehlivá a umožňuje jim efektivně poskytovat preventivní a primární zdravotní péči.

SHRNUTÍ PROJEKTU

DrGo je komplexní integrovaná platforma pro lékařské služby v Hongkongu, kterou spustila společnost eSmartHealth Limited. DrGo spolupracuje s různými lékařskými partnery a umožňuje uživatelům využívat kompletní lékařské konzultace – od všeobecného zdravotního a lékařského poradenství až po konzultace chronických onemocnění, to vše pomocí jejich chytrých zařízení. Jedná se o vůbec první komplexní a snadno použitelnou službu tohoto druhu, která umožňuje poskytovat lékařské videokonzultace na dálku bez nutnosti fyzické návštěvy a nastavuje novou laťku pro digitální transformaci (DX) v oblasti zdravotní péče. Služba DrGo eliminovala 30 % dojíždění a čekání v nemocnicích. Její spuštění změnilo způsob, jakým se hongkongští pacienti a lékaři spojují a komunikují, a ovlivnilo praktické chování a standardy v rámci nového „normálu“.

PROČ SPOLEČNOST ESMARTHEALTH ZÍSKALA OCENĚNÍ

Zdravotnictví prošlo v důsledku pandemie COVID-19 mnoha změnami a společnost DrGo prokázala vedoucí postavení při vytváření ekosystému zdravotnických technologií (medtech). Ekosystém zdravotní péče je velmi široký a rozsáhlý – zahrnuje mobilní i pevné, stejně jako starší a inovativní technologické komponenty. Společnost DrGo si velmi dobře poradila s propojením různých subjektů v rámci jediné platformy.

ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI

Je nezbytné pokračovat v digitalizaci ve spojení se silnými společenskými cíli, ať jde o poskytování komplexnějších služeb zákazníkům pomocí nových inovativních technologií nebo o překlenování rozdílů v propojování lékařů s pacienty. V digitálním věku je důležité být neustále připraven přijímat nové výzvy digitální transformace. eSmartHealth Limited tak učinila vytvořením agilního týmu napříč obchodními jednotkami v rámci organizace s využitím robotické automatizace procesů (RPA).

BEST IN FUTURE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE VÍTĚZ 2022 MALAJSIE
Malajsie

CAPITAL A (AIRASIA)

Spuštění aplikace AirAsia Super App v jihovýchodní Asii

PROFIL ORGANIZACE

AirAsia (nyní CAPITAL A) je přední společností v oblasti cestování a finančních služeb v asijsko-pacifickém regionu, která poskytuje leteckou přepravu, cestovní produkty a vybrané finanční služby. V roce 2018 se společnost AirAsia vydala cestou transformace, aby se stala více než jen leteckou společností. Do své cestovní, lifestylové a e-commerce platformy (aplikace AirAsia super), integrované logistiky (Teleport) a digitálních finančních služeb prostřednictvím své peněžní aplikace BigPay zahrnula například hotely, online nakupování a další služby.

SHRNUTÍ PROJEKTU

Díky digitální transformaci urychlila společnost uskutečnění svých ambicí při budování aplikace AirAsia v jihovýchodní Asii. Spojila se kvůli tomu s předním dodavatelem technologií, který zajistil špičkovou úroveň implementace digitální infrastruktury. Strategická spolupráce přinesla hmatatelné výsledky: nárůst výnosů díky nabídce velmi přesně zacílených nabídek s optimalizovanými cenami pro 51 milionů zákazníků, lepší zákaznickou zkušenost a zvýšení loajality díky většímu počtu interakcí se zákazníky, optimalizaci nákladů a zvýšení produktivity díky centralizaci podnikových nástrojů pro komunikaci a týmovou spolupráci do jediné platformy, což vedlo k výrazným úsporám nákladů a zvýšení produktivity pracovníků, a zvyšování kvalifikace pracovníků díky agilní kultuře založené na filosofii postupného propracovávání k velkým cílům po menších krocích se schopností rychle se zotavovat z nezdarů.

PROČ AIRASIA ZÍSKALA OCENĚNÍ

Společnost zavedením špičkové cloudové infrastruktury a svým komplexním strategickým přístupem „ve více vrstvách a úrovních” dokázala úspěšně transformovat celopodnikové procesy i svůj obchodní model. Mezi její dlouhodobé cíle patří vybudování agilní kultury a inovace rozvoje pracovníků prostřednictvím cloudového centra excelence (CCOE), rozvoj mobility v provozu s bezproblémovým přístupem k podnikovým aplikacím nebo optimalizace cloudové platformy pro datovou analýzu a další iniciativy založené na datech.

ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI

Aby společnost AirAsia podpořila své ambice získat s aplikací Super App prvenství na trzích jihovýchodní Asie, navázala partnerství s předními technologickými hráči, kteří jí pomáhají s digitálními inovacemi vývojem softwarových nástrojů, vzděláváním technologických pracovníků a využíváním integrace dat v rámci skupiny. Tato strategická partnerství také urychlují růst výnosů, vytváří novou šíři synergii a podporují realizaci nových digitálních projektů.

Další příběhy naleznete zde

Lukáš Kříž

Lead Analyst, IDC Česká republika

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.